This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

Basketball Dictionary
English Hungarian (Magyar)
anticipate {verb} megelőz, előre lát, megérez{ige}
blow the whistle {term} megfújja a sípot{kifejezés}
call {verb} ítél, fúj{ige}
call {noun} ítélet, fújás{főnév}
call a foul on player number 9 {term} hibát ítél a 9-es játékos ellen{kifejezés}
call a violation {term} szabálysértést ítél{kifejezés}
charge a player with a foul {term} faultot ítél a játékos ellen{kifejezés}
clinic {noun} játékvezetői továbbképző{főnév}
co-operate {verb} együttműködik{ige}
decision {noun} döntés{főnév}
disagree {verb} nem ért egyet{ige}
disagreement {noun} nézeteltérés, egyet nem értés{főnév}
duties and powers {term} kötelességek és jogok{kifejezés}
establish eye contact with partner {term} szemkontaktust létesít a partnerrel{kifejezés}
final decision {term} végső döntés{kifejezés}
guess {verb} gyanít, sejt, kitalál{ige}
guess call {term} gyanú alapján meghozott ítélet, találgatós ítélet{kifejezés}
handle conflict {term} konfliktust kezel{kifejezés}
judge {verb} ítélkezik{ige}
judgement {noun} ítélet{főnév}
make a call {term} fúj, ítéletet hoz{kifejezés}
make a decision {term} dönt{kifejezés}
make a mistake {term} hibázik, hibát elkövet{kifejezés}
make allowance {term} engedmény tesz{kifejezés}
miss a call {term} elmulaszt egy ítéletet meghozni{kifejezés}
missed call {noun} elmulasztott ítélet, meg nem hozott ítélet{főnév}
no call {term} néma síp (a játékvezető nem fúj){kifejezés}
nomination {noun} küldés, kijelölés, játékvezetőküldés{főnév}
officiate {verb} mérkőzést vezet{ige}
officiating {noun} játékvezetés{főnév}
refereeing {noun} játékvezetés{főnév}
shake hands {verb} kezet fog{ige}
triple whistle {term} hármas sípszó (három játékvezető ítél){kifejezés}
unnecessary call {term} felesleges ítélet{kifejezés}
warn {verb} figyelmeztet{ige}
warning {noun} figyelmeztetés{főnév}
whistle {verb} fúj, sípol, fütyül{ige}