This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

Basketball Dictionary
English Hungarian (Magyar)
24-second reset {term} 24 mp-es óra visszállítása{kifejezés}
actual playing time {term} tényleges játékidő{kifejezés}
elapse {verb} eltelik, elmúlik{ige}
exceed {verb} túllép, meghalad{ige}
expire {verb} lejár (az idő){ige}
five seconds {term} öt másodperc{kifejezés}
game clock operation {term} mérkőzésóra kezelése{kifejezés}
game clock signal {term} mérkőzésóra jelzése{kifejezés}
horn sounds {term} a duda megszólal{kifejezés}
hour {noun} óra{főnév}
minute {noun} perc{főnév}
reset (clock reset) {noun} óra visszaugrasztása{főnév}
reset (reset the clock) {verb} órát visszugraszt{ige}
reset in error (clock reset) {term} tévesen visszaállít (órát){kifejezés}
second {term} másodperc{kifejezés}
set {term} órát állít{kifejezés}
set back (clock) {verb} hátra állít (órát){ige}
set forward (clock) {term} előre állít (órát){kifejezés}
signal {verb} jelez, jelzi{ige}
signal sounds {term} a duda megszólal{kifejezés}
sounds in error {term} tévesen megszólaló jelzés{kifejezés}
sounds the signal {term} megszólal a duda{kifejezés}
stop the clock {term} megállítja az órát{kifejezés}
time {noun} idő, időpont, időtartam{főnév}
time elapses {term} az idő elmúlik, az idő lejár{kifejezés}
time expires {term} az idő lejár{kifejezés}