This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

Basketball Dictionary
English Hungarian (Magyar)
angle of vision {term} látószög{kifejezés}
ball addict (referee always focusing only on the ball) {term} labda függő, folyamatosan csak a labdát figyelő játékvezető{kifejezés}
ball side {term} labdás oldal{kifejezés}
box-in (referees keep all players in their field of vision) {verb} bedobozol (minden játékost a látóterén belül tart){ige}
boxing-in principle (referees keep all players in their field of vision) {term} doboz-elv (játékvezetői elv, hogy minden játékost a látómezőn belül tartson){kifejezés}
change position {term} helyet cserél{kifejezés}
communication between officials and table officials {term} játékvezetők és asztal személyzet közti kommunikáció{kifejezés}
competence area felelősségi terület
consult {verb} konzultál, tanácskozik, megbeszél{ige}
consultation {noun} tanácskozás, megbeszélés{főnév}
court coverage {term} a pálya felügyelete{kifejezés}
cover the play {term} felügyeli a játékot{kifejezés}
division of responsibilities {term} a felelősség megosztása{kifejezés}
double whistle {term} kettős sípszó (két játékvezető egyszerre ítél){kifejezés}
dual coverage {term} kettős felügyelet (két játékvezető közös területe){kifejezés}
exchange positions {term} helyet cserél{kifejezés}
exchanging positions {term} helycsere{kifejezés}
field of vision {term} látómező{kifejezés}
go close to the table {term} közel megy az asztalhoz{kifejezés}
high post area (area close to the free throw circle) {term} felső centerterület (a büntetőkör közelében lévő terület){kifejezés}
hip open to the play {term} a csípővel (testtel) a játék felé fordulva{kifejezés}
initiate a rotation {term} forgást kezdeményez{kifejezés}
initiating rotation {term} forgás kezdeményezése{kifejezés}
looking for the space {term} a játékosok közti rés keresése{kifejezés}
low-post area {term} alsó centerterület{kifejezés}
mechanics {noun} a játékvezetés technikája, mechanika{főnév}
off-ball {term} labdától távoli{kifejezés}
off-the-ball coverage {term} a labdától távoli terület figyelése{kifejezés}
officiating techniques {term} játékvezetői technika{kifejezés}
on-ball {term} labda oldali, labda közeli{kifejezés}
on-the-ball coverage {term} a labda körüli terület figyelése{kifejezés}
opposite side {term} (a jegyzőasztallal) szembeni oldal{kifejezés}
opposite the scorer's table {term} a jegyzőasztallal szembeni oldal{kifejezés}
penetrate {verb} betör, közelít a kosár felé (játékvezetés){ige}
position {verb} helyezkedik{ige}
positioning {noun} helyezkedés{főnév}
pre-game conference {term} mérkőzés előtti megbeszélés (játékvezetők között){kifejezés}
preserve the triangle {term} megtartja a háromszöget{kifejezés}
primarily responsible {term} elsődlegesen felelős{kifejezés}
primary coverage area {term} elsődlegesen felügyelendő terület{kifejezés}
rotate {verb} forog{ige}
rotation (referees' movement) {noun} forgás (játékvezetők mozgása){főnév}
strong side {term} erős oldal, labdás oldal{kifejezés}
table-side {adjective} asztal oldal(i){melléknév}
three person officiating system (3PO) {term} háromjátékvezetős rendszer{kifejezés}
transition {noun} támadásirány változás{főnév}
two-person officiating system (2PO) {term} kétjátékvezetős rendszer{kifejezés}
viewing angle {noun} látószög{főnév}
weak side {noun} gyenge oldal{főnév}
working area {noun} munkaterület{főnév}