This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

Basketball Dictionary
English Hungarian (Magyar)
act {verb} színészkedik{ige}
acting {noun} színészkedés{főnév}
altercation {noun} veszekedés{főnév}
applaud {verb} tapsol{ige}
boo {verb} fújol, nemtetszést fejez ki{ige}
cheer {verb} szurkolni, éljenezni{ige}
conduct {noun} viselkedés, magatartás{főnév}
delaying the game {term} a játék késleltetése{kifejezés}
deliberate {adjective} szándékos{melléknév}
fighting {noun} verekedés{főnév}
flop {verb} színészkedve hanyattesik{ige}
flop {noun} színészkedő hanyattesés, műesés{főnév}
flopping {noun} színészkedő hanyattesés, műesés{főnév}
frighten {verb} megijeszt, megrémít, megfélemlít{ige}
intimidate {verb} megijeszt, megfélemlít{ige}
intimidation {noun} megfélemlítés{főnév}
overact {verb} túljátszik, rájátszik az esetre (színészkedve){ige}
overacting {noun} rájátszás az esetre (színészkedve){főnév}
raise hand {verb} felemeli a kezét{ige}
rough {adjective} durva{melléknév}
rules of conduct {term} viselkedés szabályai{kifejezés}
spectators' behaviour {term} a közönség viselkedése{kifejezés}
theatrical act {term} színészkedés{kifejezés}
theatrical display {term} színészkedés{kifejezés}
unsportsmanlike behaviour {term} sportszerűtlen viselkedés{kifejezés}
unsportsmanlike conduct {term} sportszerűtlen viselkedés{kifejezés}
violence {noun} erőszak{főnév}
violent {adjective} erőszakos{melléknév}