This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

Basketball Dictionary
English Hungarian (Magyar)
airborne player {term} levegőben levő játékos{kifejezés}
body fake {noun} testcsel{főnév}
change direction {term} irányt változtat{kifejezés}
change pace {term} ritmust vált{kifejezés}
continuous movement {term} folyamatos mozgás{kifejezés}
drive to the basket {verb} kosárra tör, kosárra törés{ige}
fake {verb} cselez{ige}
fake {noun} csel{főnév}
jump {verb} ugrik{ige}
jump into the air {verb} felugrik a levegőbe{ige}
jump off {verb} elugrik{ige}
land {verb} leérkezik{ige}
momentum {noun} lendület{főnév}
motion {noun} mozgás{főnév}
move {verb} mozog{ige}
move {noun} mozgás, mozdulat{főnév}
movement {noun} mozgás{főnév}
occupy a position {term} elfoglal egy helyzetet{kifejezés}
pace {noun} sebesség, iram, ritmus{főnév}
player in the air {term} levegőben lévő játékos{kifejezés}
regains his balance {term} visszanyeri az egyensúlyát{kifejezés}
regains his momentum {term} visszanyeri a lendületét{kifejezés}
return to the floor {term} visszaesik a talajra, visszaérkezik a talajra{kifejezés}
run {verb} fut, szalad, rohan{ige}
spin move {term} leforgás{kifejezés}
stand up {verb} feláll{ige}
stationary position {term} álló helyzet{kifejezés}
straddle {verb} terpeszben áll{ige}
straddling the centre line {term} terpeszben a középvonal a lába között van{kifejezés}