This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

Kosárlabda Szótár
Angol Magyar
1 -One {noun} 1 - Egy{főnév}
10 - Ten {noun} 10 - Tíz{főnév}
14 - Fourteen {noun} 14 - Tizennégy{főnév}
2 -Two {noun} 2 - Kettő{főnév}
24 - Twentyfour {noun} 24 - Huszonnégy{főnév}
24-second device {term} 24 másodperces készülék{kifejezés}
24-second operator {term} 24 másodperces időmérő{kifejezés}
24-second reset {term} 24 mp-es óra visszállítása{kifejezés}
24-second violation {term} 24 másodperces szabálysértés{kifejezés}
2PO - Two (2) Person Officiating 2-játékvezetős rendszer
3- Three {noun} 3 - Három{főnév}
3-point field goal area {term} 3-pontos mezőnykosár területe{kifejezés}
3-second violation {term} 3 másodperces szabálysértés{kifejezés}
3PO - Three (3) Person Officiating 3-játékvezetős rendszer
3S - Three (3) seconds Három (3) másodperc
3W - Triple Whistle Hármas sípszó (mindhárom jv ítél)
3x3 {term} 3-3 elleni játék{kifejezés}
4 - Four {noun} 4 - Négy{főnév}
45° (Forty five degrees) 45 fokos látószög
5 - Five {noun} 5 - Öt{főnév}
5F - Five (5) Fouls 5 hiba (5 fault) - kipontozódás
5S - Five (5) Seconds Violation 5 másodperces szabálysértés
6 - Six {noun} 6 - Hat{főnév}
7 - Seven {noun} 7 - Hét{főnév}
8 - Eight {noun} 8 - Nyolc{főnév}
8-second count {term} 8 másodperc számolása{kifejezés}
8-second violation {term} 8 másodperces szabálysértés{kifejezés}
8S - Eight (8) Seconds Violation 8 másodperces szabálysértés
9 - Nine {noun} 9 - Kilenc{főnév}
AA - Action Area Akció terület
ability {noun} képesség{főnév}
above the ring {term} a gyűrű felett{kifejezés}
AC - Anticipate (call) Olyan ítélet, amit a játékvezető úgy gondol, hogy be fog következni, és ezért túl hamar ítél, és többnyire végül az eset nem következik be.
acceptance {noun} elfogadottság{főnév}
acceptance of a referee {term} a játékvezető elfogadottsága{kifejezés}
accidental {adjective} vétlen, véletlen{melléknév}
accidental contact {term} vétlen érintkezés, véletlen érintkezés{kifejezés}
accidental foot {term} vétlen láb{kifejezés}
act {verb} színészkedik{ige}
act of shooting {term} dobómozdulat{kifejezés}
acting {noun} színészkedés{főnév}
acting as coach {term} edzőként működik{kifejezés}
action {noun} akció{főnév}
actual playing time {term} tényleges játékidő{kifejezés}
additional free throw {term} plusz egy büntetődobás{kifejezés}
adjacent {adjective} szomszédos, egymás melletti{melléknév}
adjacent positions {term} egymás melletti pozíciók{kifejezés}
administer a free throw {term} végrehajtja a büntetődobást{kifejezés}
administer a jump ball {term} végrehajtja a feldobást{kifejezés}
administer a throw-in {term} végrehajtja a bedobást{kifejezés}
administering official {term} aktív játékvezető{kifejezés}
administrating free throws {term} büntetődobások adminisztrációja, végrehajtása{kifejezés}
adult {noun} felnőtt{főnév}
advantage {noun} előny{főnév}
advantage-disadvantage concept {term} előny-hátrány elv {kifejezés}
advertise {verb} hirdet{ige}
advertisement {noun} hirdetés{főnév}
advertising {noun} hirdetés{főnév}
age {noun} kor{főnév}
age categories {term} korosztályok{kifejezés}
air ball (the ball misses the ring on a shot) {term} homály (a labda gyűrűt sem ér dobáskor){kifejezés}
airborne player {term} levegőben levő játékos{kifejezés}
all-in-ones {noun} egyberészes testhez simuló ruha{főnév}
all-star team {term} a torna válogatottja, a torna legjobb öt játékosa{kifejezés}
alley-oop (a pass close to the basket for a teammate to dunk) {noun} alley-oop (egy kosár felé ívelt labda a társnak zsákolásra){főnév}
allowance {noun} engedmény{főnév}
altercation {noun} veszekedés{főnév}
alternating possession {term} váltakozó birtoklás{kifejezés}
alternating possession arrow {term} váltakozó labdabirtoklást jelző nyíl{kifejezés}
AMI - Active Mindset Aktív gondolkodásmód, készenléti állapot.
and-one (additional free throw for a fouled player who scored) {term} plusz egy büntető (a faultolt és kosarat szerző játékos részére){kifejezés}
angle of vision {term} látószög{kifejezés}
Angle(s) Látószög
anticipate {verb} megelőz, előre lát, megérez{ige}
AOS - Act of Shooting Dobómozdulat
AP - Alternating Possession Váltakozó labdabirtoklás
APA - Alternating Possession Arrow Váltakozó labdabirtoklást jelző nyíl
apex {noun} csúcspont, a labda ívének tetőpontja{főnév}
APL - Anticipate (play) Olyan helyzet, amikor a játékvezető olvassa a játékot, és előre tudja a várható mozdulatot, így ennek megfelelően készül fel, helyezkedik.
appearance {noun} megjelenés{főnév}
applaud {verb} tapsol{ige}
appoint {verb} kijelöl valakit valamire{ige}
AR - Active Referee Aktív játékvezető
arena {noun} aréna, küzdőtér{főnév}
arm {noun} kar{főnév}
arrow {noun} nyíl{főnév}
ASC - Assistant Scorer A jegyző segítője
assist {verb} segít, besegít{ige}
assist {noun} gólpassz{főnév}
assistance {noun} segítség, besegítés{főnév}
assistant coach {term} segédedző{kifejezés}
assistant scorer {term} a jegyző segítője{kifejezés}
athlete {noun} atléta, sportoló{főnév}
athletic {adjective} atlétikus{melléknév}
attack {verb} támad{ige}
attack {noun} támadás{főnév}
attempt {verb} megkísérel{ige}
attempt {noun} kísérlet{főnév}
attempt to score {term} kosárra dobási kísérlet{kifejezés}
attention {noun} figyelem{főnév}
audience {noun} közönség{főnév}
Authorised Signals Hivatalos karjelek
authority {noun} tekintély{főnév}
avoid {verb} elkerül{ige}
avoid contact {term} elkerüli az érintkezést{kifejezés}
avoid injury {term} elkerüli a sérülést{kifejezés}
award a basket {term} megadja a kosarat{kifejezés}
award ceremony {term} díjátadó{kifejezés}
award the ball to a team {term} csapatnak ítéli a labdát{kifejezés}
awards {noun} díjak{főnév}
back {noun} hát{főnév}
back foot {term} hátul lévő láb{kifejezés}
back of the backboard {term} palánk hátulja{kifejezés}
backboard {noun} palánk{főnév}
backboard support {noun} palánktartó szerkezet{főnév}
backcourt {noun} védőtérfél{főnév}
backcourt violation {term} visszajátszás{kifejezés}
backdoor {noun} hátsó befutás{főnév}
bad call {term} rossz ítélet{kifejezés}
bad pass {term} rossz átadás{kifejezés}
badge {noun} embléma{főnév}
bag {noun} táska{főnév}
bait an opponent {term} zavarja az ellenfelet{kifejezés}
ball {noun} labda{főnév}
ball addict (referee always focusing only on the ball) {term} labda függő, folyamatosan csak a labdát figyelő játékvezető{kifejezés}
ball at the disposal of a player {term} a labda a játékos rendelkezésére áll{kifejezés}
ball becomes dead {term} a labda holttá válik{kifejezés}
ball becomes live {term} a labda élővé válik{kifejezés}
ball bounces off {term} a labda lepattan, elpattan{kifejezés}
ball controlled by player {term} játékos által birtokolt labda{kifejezés}
ball controlled by team {term} csapat által birtokolt labda{kifejezés}
ball enters the basket from below {term} a labda alulról halad át a gyűrűn{kifejezés}
ball goes out-of-bounds {term} a labda határvonalon kívülre kerül{kifejezés}
ball hog (a player who does not pass the ball) {term} labdatartó játékos (aki nem szeret passzolni){kifejezés}
ball in play {term} a labda játékban{kifejezés}
ball in-bounds {term} határvonalon belüli labda{kifejezés}
ball is in flight {term} a labda a levegőben van{kifejezés}
ball is in the air {term} a labda a levegőben van{kifejezés}
ball is touched by a player {term} a labdát érinti egy játékos{kifejezés}
ball leaves the hand {term} a labda elhagyja a kezet{kifejezés}
ball lodges between ring and backboard {term} a labda fennakad a gyűrű és a palánk között{kifejezés}
ball lodges on the basket support {term} a labda fennakad a kosár tartóján{kifejezés}
ball out-of-bounds {term} határvonalon kívüli labda{kifejezés}
ball reaches its highest point {term} a labda eléri a legmagasabb pontját{kifejezés}
ball released {term} eldobott labda{kifejezés}
ball returned to the backcourt {term} védőtérfélre visszajutatott labda, visszajátszás{kifejezés}
ball reversal (ball passed to the other side of the court) {term} a pálya túl oldalára passzolni a labdát{kifejezés}
ball screen (screen set for a player with the ball) {term} a labdás játékos számára adott elzárás{kifejezés}
ball side {term} labdás oldal{kifejezés}
ball stucks between the ring and the backboard {term} a labda beragad a palánk és a gyűrű közé{kifejezés}
ball touches a player {term} a labda érint egy játékost{kifejezés}
ball within the basket {term} a labda a kosáron belül{kifejezés}
ballhandler {noun} labdás játékos{főnév}
bank shot {term} palánkról dobás{kifejezés}
base line (US) {noun} alapvonal (US){főnév}
baseball pass {term} egész pályás átadás{kifejezés}
baseline (US) {noun} alapvonal (US){főnév}
basket {noun} kosár{főnév}
basket interference {term} a labda akadályozása{kifejezés}
basket is good {term} a kosár jó{kifejezés}
basket is made {term} a kosár érvényes{kifejezés}
basket is not good {term} a kosár nem jó{kifejezés}
basket is not valid {term} a kosár érvénytelen{kifejezés}
basket is valid {term} a kosár érvényes{kifejezés}
basket support {noun} kosártartó állvány{főnév}
basketball equipment {term} kosárlabda felszerelés{kifejezés}
basketball shoes {term} kosárlabdacipő{kifejezés}
BATD - At the Disposal (Ball) Rendelkezésre álló labda (pl. bedobáshoz, büntetődobáshoz)
BB - Backboard Palánk
BC - Backcourt Védőtérfél
BCV - Backcourt Violation Visszajátszás (védőtérfélre visszajuttatott labda)
be in the bonus (when a team is in penalty situation) {term} bónuszban van (amikor a csapathibák száma miatt már minden faultért büntetődobás jár){kifejezés}
beat an opponent {term} megveri a védőt{kifejezés}
beckon the player onto the court {term} jelzi a játékosnak, hogy pályára léphet{kifejezés}
beckoning-in (waving motion by a referee for a substitute to alow him enter the court) {term} cserejátékost pályára hív{kifejezés}
become substitute {term} cserejátékossá válik{kifejezés}
before the game {term} mérkőzés előtt{kifejezés}
beginning {noun} kezdet{főnév}
beginning of a period {term} egy negyed kezdete{kifejezés}
beginning of the game {term} a mérkőzés kezdete{kifejezés}
behind-the-back dribble {term} hátmögötti labdavezetés{kifejezés}
behind-the-back pass {term} hátmögötti átadás{kifejezés}
below the ring {term} a gyűrű alatt{kifejezés}
belt {noun} öv{főnév}
bench {noun} pad{főnév}
Bench Control Csapatpad felügyelete
bench personnel {term} csapatpad személyei{kifejezés}
benchwarmer (substitute sitting always on the bench) {noun} padkoptató (a csapatpadon hosszasan ülő játékos){főnév}
benefit {noun} haszon, előny{főnév}
benefit from something {verb} haszna van valamiből, hasznára válik valami{ige}
between-the-legs dribble {term} lábközötti labdavezetés{kifejezés}
BI - Basket Interference Kosárakadályozás
big man {term} erős felépítésű nagy darab játékos{kifejezés}
BL - Blocking Akadályozás (Támadó/védő helyzetben védőhiba)
black {adjective} fekete{melléknév}
black sport shoes {term} fekete sportcipő{kifejezés}
black trousers {term} fekete nadrág{kifejezés}
blindside screen (a screen set directly behind a defender where the player can't see it) {term} hátsó elzárás, látószögön kívüli elzárás{kifejezés}
block {verb} akadályoz{ige}
block out {verb} kizár (lepattanónál){ige}
block the shot {verb} szereli a dobást, blokkolja a dobást{ige}
block-out (blocking the offensive player out from close position to the basket at rebounding situation) {noun} kizárás (az ellenfél kizárása lepattanózásnál){főnév}
blocked shot {term} szerelt dobás{kifejezés}
blocker {noun} dobást szerelő játékos{főnév}
blocking {noun} akadályozás{főnév}
blocking foul {noun} akadályozás (fault){főnév}
blocking out (blocking the offensive player out from close position to the basket at rebounding situation) {noun} kizárás (az ellenfél kizárása lepattanózásnál){főnév}
blocking the shot {term} szerelés, a dobás blokkolása{kifejezés}
blow the whistle {term} megfújja a sípot{kifejezés}
blue {adjective} kék{melléknév}
body {noun} test{főnév}
body fake {noun} testcsel{főnév}
body language {term} testbeszéd{kifejezés}
Bonus Bónusz,
bonus (penalty situation) {noun} bónusz (amikor a csapathibák száma több, mint a szabályban előírt szám){főnév}
boo {verb} fújol, nemtetszést fejez ki{ige}
bounce {verb} pattogtat{ige}
bounce pass {term} pattintott átadás{kifejezés}
bouncing {noun} pattogtatás{főnév}
Boundary Lines Határvonalak
boundary lines {noun} határvonalak{főnév}
box-in (referees keep all players in their field of vision) {verb} bedobozol (minden játékost a látóterén belül tart){ige}
box-out (blocking the offensive player out from close position to the basket at rebounding situation) {noun} kizárás (lepattanózásnál){főnév}
box-out (blocking the offensive player out from close position to the basket at rebounding situation) {verb} kizár (lepattanózásnál){ige}
boxing-in principle (referees keep all players in their field of vision) {term} doboz-elv (játékvezetői elv, hogy minden játékost a látómezőn belül tartson){kifejezés}
break through {verb} betör{ige}
brick (slang word for a especially ugly, misfired shot that clanks hard off the rim) {noun} csúnyán kihagyott dobás, ami messze pattan a gyűrűtől (szleng){főnév}
bricklayer (slang for a player who misses many shots) {noun} a játékos, aki sorozatosan hagy ki dobásokat (szleng){főnév}
bronze medal {noun} bronzérem{főnév}
brown {adjective} barna{melléknév}
BS - Ball Side Labdás oldal
bucket (slang for a made basket) {noun} sikeres kosár (szleng){főnév}
bunny (slang for an open, uncontested shot, usually a layup or dunk) {noun} szabad zavartalan dobás, leginkább ziccerdobás vagy zsákolás{főnév}
buttocks {noun} fenék{főnév}
Buzzer Duda
buzzer {noun} duda, dudaszó{főnév}
buzzer sounds {term} a duda megszólal{kifejezés}
buzzerbeater (slang for a basket very close to or with the signal ending the playing time) {noun} buzzerbeater, éppen a dudaszón belüli kosár (szleng){főnév}
C - Centre (Referee) Center játékvezető
CA - Closed Angle Zárt szög
cadet {noun} kadett{főnév}
cager (slang for basketball player) {noun} kosárlabda játékos (szleng){főnév}
call {verb} ítél, fúj{ige}
call {noun} ítélet, fújás{főnév}
call a foul on player number 9 {term} hibát ítél a 9-es játékos ellen{kifejezés}
call a violation {term} szabálysértést ítél{kifejezés}
cancel a basket {term} érvényteleníti a kosarat{kifejezés}
cancel play {term} érvénytelen játék{kifejezés}
cancel score {term} érvénytelen kosár{kifejezés}
Cancel the Score (basket) Kosár (gól ) érvénytelenítése
cancellation {noun} törlés, megszüntetés{főnév}
cancellation of penalties {term} büntetések kiegyenlítése{kifejezés}
CAP - Captain (Csapat)kapitány
captain {noun} kapitány{főnév}
carry the ball {verb} borít (a labda megül a tenyerében, úgy vezeti a labdát){ige}
carrying the ball {term} a labda cipelése, borítás (a labda megül a tenyerében, úgy vezeti a labdát){kifejezés}
catch the ball {verb} elkapja a labdát{ige}
cause {verb} okoz{ige}
cause a contact {term} érintkezést okoz{kifejezés}
cause the ball to go out-of-bounds {term} határvonalon kívülre juttatja a labdát{kifejezés}
CC - Crew Chief Első játékvezető
CCC - Check-in – Check-in – Check-out (triple-C) Technika arra, hogy egyes játékvezetők hogyan veszik fel az elsődleges felelősséget és adják át a másiknak
CD - Close Down Beközelítés (alapvonali játékvezető befelé mozgása a kosár irányába, a forgás megkezdése előtt)
CE - Correctable Errors Helyesbíthető tévedés
center {noun} center{főnév}
center official {term} center játékvezető, közép játékvezető{kifejezés}
centre circle {noun} kezdőkör{főnév}
Centre Line Középvonal
centre line {noun} középvonal{főnév}
CG - Coverage Lefedés (terület akció felügyelete, amellyel biztosítják a játékvezetők, hogy mind a labdás mind a labda nélküli játékosok felügyelete biztosított legyen.)
CH - Charge (Charging) Belemenés (Támadó/védő helyzetben támadóhiba)
champion {noun} bajnok{főnév}
championship {noun} bajnokság{főnév}
change direction {term} irányt változtat{kifejezés}
change for the second half {term} térfél csere a második félidőre{kifejezés}
change of direction drill {term} irányváltoztatási gyakorlat{kifejezés}
change pace {term} ritmust vált{kifejezés}
change position {term} helyet cserél{kifejezés}
charge {noun} belemegy{főnév}
charge {verb} belemenés{ige}
charge a player with a foul {term} faultot ítél a játékos ellen{kifejezés}
charged time-out {term} csapat terhére írt holtidő{kifejezés}
charging {noun} belemenés{főnév}
charging by dribbler {term} labdavezető által elkövetett belemenés{kifejezés}
charging with the ball {term} belemenés labdával{kifejezés}
charging without the ball {term} belemenés labda nélkül{kifejezés}
cheer {verb} szurkolni, éljenezni{ige}
cheerleaders {noun} táncosok, mazsorettek, pom-pom lányok{főnév}
Cheers (when drinking together) {noun} Egészségedre!{főnév}
chest pass {term} mellső átadás{kifejezés}
choice of basket {term} kosárválasztás{kifejezés}
chopping motion (when referee shows that the clock shall be started) {term} kézzel lecsapó mozdulat (a játékvezető elindítja az órát){kifejezés}
chucker (a slang for a player who too often shoots and never met a shot he didn't like) {noun} folyamatosan 'tüzelő' dobójátékos (slang){főnév}
circumference {noun} kerület{főnév}
clank (slang word for a especially ugly, misfired shot that clanks hard off the rim) {noun} csúnyán kihagyott dobás, ami messze pattan a gyűrűtől (szleng){főnév}
classification {noun} helyezés{főnév}
classification of teams {term} csapatok helyezése{kifejezés}
clenched fist {term} zárt ököl{kifejezés}
clinic {noun} játékvezetői továbbképző{főnév}
close game {term} szoros mérkőzés{kifejezés}
close man-to-man guarding {term} szoros emberfogás{kifejezés}
close range shot {term} közeli dobás{kifejezés}
close shot {term} közeli dobás{kifejezés}
closely guarded player {term} szorosan védett játékos{kifejezés}
clothes rack {noun} ruhafogas{főnév}
co-official {noun} játékvezetőtárs{főnév}
co-operate {verb} együttműködik{ige}
co-operation {noun} együttműködés{főnév}
coach {noun} képez, egy tapasztalt edző/játékvezető kapcsolata/oktatási tevékenysége az általa oktatottal{főnév}
coach {verb} edző {ige}
coach designates the starting five players {term} az edző megjelöli a kezdő ötöst{kifejezés}
coach signs the scoresheet {term} az edző aláírja a jegyzőkönyvet{kifejezés}
coaching {term} egy tapasztalt edző/játékvezető kacsolata/oktatási tevékenysége az általa oktatottal{kifejezés}
coaching box (team bench area that the coach cannot leave) {term} csapatpad területe (amit nem hagyhat el az edző){kifejezés}
coast to coast (from one end to the other end of the court) {term} a pálya egyik végétől a másikig{kifejezés}
COB - Control of the Ball Labdabirtoklás
collision {noun} ütközés{főnév}
colours {noun} színek{főnév}
COM - Commissioner Mérkőzésellenőr (Komisszár)
combination defense {term} vegyes védekezés{kifejezés}
come to a stop {term} megáll{kifejezés}
commissioner {noun} komisszár, mérkőzésellenőr{főnév}
commissioner report {term} komisszári jelentés{kifejezés}
commit a foul {term} hibát vét{kifejezés}
commit a violation {term} szabálysértést követ el{kifejezés}
common sense {term} józan ész, normál megfontolás{kifejezés}
communication between officials and table officials {term} játékvezetők és asztal személyzet közti kommunikáció{kifejezés}
compete {verb} versenyez{ige}
competence area felelősségi terület
competition {noun} verseny{főnév}
completely {adverb} teljesen{határozószó}
compression sleeves {noun} kompressziós hosszú ujjú póló {főnév}
compression stockings {noun} kompressziós harisnya {főnév}
concentrate {verb} koncentrál, összpontosít{ige}
concentration {noun} koncentráció{főnév}
conduct {noun} viselkedés, magatartás{főnév}
confirm {verb} visszaigazol, megerősít{ige}
conflict {noun} konfliktus{főnév}
Congratulations! {noun} Gratulálok!{főnév}
consistency {noun} következetesség{főnév}
Consistency Következetesség
consistent {adjective} következetes{melléknév}
consult {verb} konzultál, tanácskozik, megbeszél{ige}
consultation {noun} tanácskozás, megbeszélés{főnév}
contact {noun} érintkezés{főnév}
contact occurs {term} érintkezés történik{kifejezés}
contacting an opponent {term} ellenféllel történő érintkezés{kifejezés}
Continental Championship {term} kontinentális bajnokság{kifejezés}
continue {verb} folytat{ige}
continuous movement {term} folyamatos mozgás{kifejezés}
control dribble {term} védett labdavezetés{kifejezés}
control of the ball {term} labdabirtoklás{kifejezés}
correct {verb} helyesbít{ige}
correct {adjective} helyes{melléknév}
correctable errors {term} helyesbíthető tévedés{kifejezés}
counter-attack {noun} ellentámadás{főnév}
courage {noun} bátorság{főnév}
court coverage {term} a pálya felügyelete{kifejezés}
court dimensions {term} pálya méretei{kifejezés}
cover the play {term} felügyeli a játékot{kifejezés}
CP - Cylinder (Principle) Henger (Henger-elv)
crew {noun} játékvezetői csapat{főnév}
crew chief {noun} első játékvezető, vezető bíró{főnév}
criteria {noun} kritériumok, játékvezetésben a szabálytalanságok megítélése{főnév}
crowd {noun} tömeg, szurkolótábor{főnév}
CS - Cross Step Keresztlépés (Amikor a játékos mozgási irányával ellentétes lépést kell megtegyen a játékvezető.)
cup {noun} kupa{főnév}
cut {verb} üresbe fut{ige}
cut using the pick {term} elzárásból leválik{kifejezés}
cutter {term} az elzárásból leváló támadó játékos{kifejezés}
CW - Cadence Whistle Kivárásos sípszó (Az elsődleges felelősségterületen kívüli ítélet esetén kivárással meghozott ítélet, lehetőséget adva az elsődleges felelősséggel rendelkező játékvezető számara az ítéletet meghozni.)
cylinder principle {term} henger-elv{kifejezés}
dark {adjective} sötét{melléknév}
date {noun} dátum{főnév}
DB - Dead Ball Holt labda
DBO - Dead Ball Officiating Holt labda időszakban meghozott ítéletek
DC -Dual Coverage Kettős lefedés (amikor két játékvezető felelősségterülete átfedésben van)
DD - Double Dribble Két indulás
dead {adjective} holt{melléknév}
dead ball {term} holtlabda{kifejezés}
decision {noun} döntés{főnév}
decision of game {term} a mérkőzés eldöntése{kifejezés}
defeat {verb} legyőz{ige}
defense {noun} védekezés{főnév}
defensive foul {term} védő hiba{kifejezés}
defensive player {term} védő játékos{kifejezés}
defensive position {term} védőhelyzet{kifejezés}
defensive rebounds {term} védőlepattanó{kifejezés}
defensive team {term} védő csapat{kifejezés}
definition {noun} meghatározás{főnév}
definition {noun} meghatározás{főnév}
deflect {verb} elterel, megváltoztatja az irányát{ige}
deflect a pass {term} beleér egy passzba (iránytváltoztatóan){kifejezés}
delaying the game {term} a játék késleltetése{kifejezés}
deliberate {adjective} szándékos{melléknév}
deliberately {adverb} szándékosan{határozószó}
denial (slang for blocked shot) {noun} blokkolt dobás{főnév}
deny the ball (prevent an opponent from getting the ball by guarding him closely and staying between him and the player in possession of the ball) {term} zárja a támadó passzsávját{kifejezés}
designate {verb} kijelöl{ige}
designate the free throw shooter {term} kijelöli a büntetődobót{kifejezés}
designated place {term} kijelölt hely{kifejezés}
designated spot {term} kijelölt hely{kifejezés}
deuce (slang for a succesful 2-point basket) {noun} sikeres kétpontos kosár (szleng){főnév}
develop {verb} fejlődik{ige}
development {noun} fejlődés{főnév}
DF - Defensive foul Védőhiba
diagonal {adjective} átlós{melléknév}
diagonally {adverb} átlósan{határozószó}
diploma {noun} oklevél{főnév}
direction of play {term} a játék folytatási iránya{kifejezés}
direction of the offense {term} támadás iránya{kifejezés}
disadvantage {noun} hátrány{főnév}
disagree {verb} nem ért egyet{ige}
disagreement {noun} nézeteltérés, egyet nem értés{főnév}
display {verb} kijelez{ige}
disposal {noun} rendelkezésre áll{főnév}
disqualification {noun} kizárás{főnév}
disqualification of coach {term} edző kizárása{kifejezés}
disqualification of player {term} játékos kizárása{kifejezés}
disqualify {verb} kiállít, kizár a játékból{ige}
disqualifying foul {term} kizáró hiba{kifejezés}
disregard {verb} figyelmen kívül hagy{ige}
disregard the ball {term} figyelmen kívül hagyja a labdát{kifejezés}
distance {noun} távolság{főnév}
division {noun} osztály, bajnokságbeli osztály (pl NB1…NB2){főnév}
division of responsibilities {term} a felelősség megosztása{kifejezés}
doctor {noun} orvos, doktor{főnév}
DOF - Double Foul Kettős hiba
door {noun} ajtó{főnév}
double {adjective} kettős, dupla{melléknév}
double dribble {term} kétszer indulás (kétszeri labdavezetés){kifejezés}
double foul {term} kettős hiba{kifejezés}
double nickel (more than 55 point scored by a player) {term} 55 pont feletti dobóteljesítmény{kifejezés}
double teaming {term} kettős védés{kifejezés}
double whistle {term} kettős sípszó (két játékvezető egyszerre ítél){kifejezés}
downtown (slang for a long distance shot) {noun} nagyon távoli dobás (szleng){főnév}
downward flight {term} leszálló ág{kifejezés}
DQ - Disqualification Kiállítás, Kizárás
DR - Dribble Labdavezetés
draft {noun} játékosbörze{főnév}
draw (tied score, or a random selection) {noun} döntetlen állás, sorsolás{főnév}
draw a foul {term} kiharcol egy faultot{kifejezés}
dressing room {noun} öltöző{főnév}
dribble {verb} labdát vezet{ige}
dribble {noun} labdavezetés{főnév}
dribbler {noun} labdavezető játékos{főnév}
dribbling {noun} labdavezetés{főnév}
drill {noun} (edzés)gyakorlat{főnév}
drive {noun} kosárra törés{főnév}
drive to the basket {verb} kosárra tör, kosárra törés{ige}
drop a dime (slang for making an assist without looking) {term} félrenézős asziszt átadás{kifejezés}
DS - Distance & Stationary Megfelelő távolság és álló helyzet a jó ítélet meghozatalához
dual {adjective} kettős{melléknév}
dual coverage {term} kettős felügyelet (két játékvezető közös területe){kifejezés}
dunk {verb} zsákol{ige}
dunker {noun} zsákoló játékos{főnév}
dunking {noun} zsákolás{főnév}
duties and powers {term} kötelességek és jogok{kifejezés}
duties of scorer {term} jegyzőkönyvíró feladatai{kifejezés}
duties of timer {term} az időmérő feladatai{kifejezés}
DW - Double Whistle Kettős sípszó (két játékvezető egyszerre ítél)
edge of the backboard {term} palánk széle{kifejezés}
eight seconds {term} nyolc másodperc{kifejezés}
eject {verb} kiállít{ige}
Ejection Kiállítás, Kizárás
ejection {noun} kiállítás{főnév}
elapse {verb} eltelik, elmúlik{ige}
elbow {verb} könyököl{ige}
elbow {noun} könyök{főnév}
elbowing {noun} könyöklés{főnév}
eligible to play {term} játékra jogosult{kifejezés}
elimination system {term} kieséses rendszer{kifejezés}
ELW - Elbowing Könyöklés
emblem {noun} embléma{főnév}
end line {noun} alapvonal{főnév}
end of period {term} negyed vége{kifejezés}
end of quarter {term} negyed vége{kifejezés}
end of the game {term} a mérkőzés vége{kifejezés}
ending {noun} vége{főnév}
ending of a period {term} egy negyed vége {kifejezés}
Endline (Baseline) Alapvonal
Enjoy your meal! {term} Jó étvágyat!{kifejezés}
enter the circle {term} belép a körbe{kifejezés}
enter the free-throw lane {term} belép a büntetődobó sávba{kifejezés}
enters basket from below {term} alulról halad át a gyűrűn{kifejezés}
enthusiasm {noun} lelkesedés{főnév}
enthusiastic {adjective} lelkes{melléknév}
entitled {verb} jogosult{ige}
entitled to play {term} játékra jogosult{kifejezés}
entitled to the ball {term} jogosult a labdára (bedobásra){kifejezés}
entrance {noun} bejárat{főnév}
entrance ticket {term} belépőjegy{kifejezés}
EOG - End Of the Game Mérkőzés vége
EOQ - End Of the Quarter Negyed vége
EPL - Edge of the Play A játék széle (alapvonali játékvezető helyezkedése, hogy a játékosok - szélen lévők is a látóterületén belül legyenek)
equal penalties {term} egyenlő mértékű büntetések{kifejezés}
equipment {noun} felszerelés{főnév}
establish a legal guarding position {term} elfoglal egy szabályos védőhelyzetet{kifejezés}
establish a pivot foot {term} elhelyezni a támaszlábat{kifejezés}
establish a screen {term} elzárást ad{kifejezés}
establish eye contact with partner {term} szemkontaktust létesít a partnerrel{kifejezés}
European Championship {term} Európabajnokság{kifejezés}
European Cup {term} Európakupa{kifejezés}
evaluation {noun} játékvezetői ellenőrzés{főnév}
evaluator {noun} játékvezető ellenőr{főnév}
evident {adjective} nyilvánvaló, evidens{melléknév}
examination {noun} vizsgálat{főnév}
EXCE - Extended Coverage Kiterjesztett lefedettség (A játékvezetés legmagasabb szintjén a játékvezetőnek képsnek kell lennie egyszerre két játékhelyzetet is felügyelnie)
exceed {verb} túllép, meghalad{ige}
excercise {verb} gyakorlat{ige}
excessive contact {term} erős érintkezés{kifejezés}
excessive swinging of elbows {term} könyökkel erőteljesen forogni{kifejezés}
exchange positions {term} helyet cserél{kifejezés}
exchanging positions {term} helycsere{kifejezés}
excluded player {term} kizárt játékos {kifejezés}
Excuse me {term} Elnézést{kifejezés}
exercises {noun} gimnasztika, gyakorlat, bemelegítés{főnév}
exit {noun} kijárat{főnév}
expences {noun} költségek{főnév}
experienced referee {term} tapasztalt játékvezető{kifejezés}
expire {verb} lejár (az idő){ige}
extend {verb} meghosszabbít{ige}
extra period {noun} hosszabbítás{főnév}
FAC - Fantasy Call (Phantom Call) Fantom ítélet - Rigó (olyan fault megítélése, aminél még érintkezés sem történt valójában)
FAC - Phantom Call (Fantasy Call) Fantom ítélet - Rigó (olyan fault megítélése, aminél még érintkezés sem történt valójában)
fadeaway (a jump shot taken while jumping backwards, away from the basket but still facing it) {noun} fadeaway, a védőtől és a kosártól hátra elugrással végzett tempódobás{főnév}
fake {verb} cselez{ige}
fake {noun} csel{főnév}
Fake (Basketball) Csel
fall {verb} elesik{ige}
fall to the floor {term} földre esik{kifejezés}
fans {noun} szurkolók{főnév}
FAOS - Fouled in Act of Shooting (AOS) Dobómozdulat közbeni fault
fast break {noun} gyors indítás{főnév}
FB - Fast Break Gyors indítás
FC - Frontcourt Támadó térfél
feedback {noun} visszajelzés{főnév}
Feel for the Game Érezni a játékot
female {adjective} női{melléknév}
FF - Flagrant Foul Kirívó hiba
FG - Goal (field goal), score Gól, szerzett kosár
FGT - Fighting Verekedés
FIBA (International Basketball Federation) {noun} FIBA (Nemzetközi Kosárlabda Szövetség){főnév}
field {noun} mezőny{főnév}
field goal attempt {term} mezőnyből kosárradobási kísérlet{kifejezés}
field of vision {term} látómező{kifejezés}
fight for position {term} pozícióharc{kifejezés}
fighting {noun} verekedés{főnév}
final {noun} döntő{főnév}
final decision {term} végső döntés{kifejezés}
final score {term} végeredmény{kifejezés}
finger {noun} ujj{főnév}
fingernails {noun} körmök {főnév}
first five players {term} kezdő ötös{kifejezés}
first half {term} első félidő{kifejezés}
first named team {term} elölálló csapat{kifejezés}
first period {term} első negyed{kifejezés}
fitness test {noun} fizikai teszt, futóteszt{főnév}
five foul markers {term} öt hiba jelző{kifejezés}
five seconds {term} öt másodperc{kifejezés}
five-team-fouls indicator {term} öt-csapathiba jelző{kifejezés}
FK - Fake (Refereeing) Színészkedés
FL - Flop (Refereeing) Megjátszott hanyattesés (Támadó/védő szituációban)
flagrant foul {term} durva hiba (NBA){kifejezés}
flight of the ball {term} a labda útja a levegőben{kifejezés}
floater (a very high-arc close shot) {noun} magasívű közeli ziccerdobás{főnév}
floor {noun} talaj, padló{főnév}
flop {verb} színészkedve hanyattesik{ige}
flop {noun} színészkedő hanyattesés, műesés{főnév}
flopping {noun} színészkedő hanyattesés, műesés{főnév}
FNAOS - Foul not in Act of shooting Nem dobó játékos ellen elkövetett fault
FOM - Freedom of Movement Mozgás szabadsága
foot {noun} lábfej, láb{főnév}
footwork {noun} lábmunka{főnév}
footwork {noun} lábmunka{főnév}
forfeit {noun} mérkőzésfeladás{főnév}
form {noun} formanyomtatvány{főnév}
forward {noun} bedobó{főnév}
Foul Hiba, Fault
foul {noun} hiba, fault{főnév}
foul by team in control of the ball {term} a labdát birtokló csapat által elkövetett hiba{kifejezés}
foul committed {term} elkövetett hiba{kifejezés}
foul drawn {term} kiharcolt hiba{kifejezés}
foul is charged {term} a hibát a játékos ellen beírják{kifejezés}
Foul Lane Szigorított terület (festék)
foul on player {term} játékos javára megítélt személyi hiba{kifejezés}
foul penalty administration {term} hibák büntetésének adminisztrálása{kifejezés}
foul trouble {term} kipontozódáshoz közel van{kifejezés}
fouled out (player shall leave the game due to having 5 fouls) {term} kipontozódott{kifejezés}
fouls {noun} hibák{főnév}
free official {term} szabad játékvezető (aki nem adminisztrál){kifejezés}
free thower {noun} büntetődobó játékos{főnév}
free throw {noun} büntetődobás{főnév}
free throw attempt (FTA) {term} büntetődobási kísérlet{kifejezés}
free throw made (FTM) {term} sikeres büntetődobás{kifejezés}
free throw rebound places {term} szigorított terület menti helyközök {kifejezés}
free-throw lane {term} büntetődobó sáv{kifejezés}
free-throw line {term} büntetődobó vonal{kifejezés}
free-throw line extended {term} meghosszabbított büntetődobó vonal{kifejezés}
free-throw shooter {term} büntetődobó játékos{kifejezés}
free-throw shooter designation {term} büntetődobó játékos kijelölése{kifejezés}
free-throw violation {term} büntetődobás közben elkövetett szabálysértés{kifejezés}
Freeze Együttes sípszó esetén az a játékvezető, akire kevésbé tartozik az eset mozdulatlan marad
frighten {verb} megijeszt, megrémít, megfélemlít{ige}
front foot {noun} elöl lévő láb{főnév}
frontcourt {noun} támadótérfél{főnév}
FT - Free Throw(s) Büntetődobás
FTEX - Free Throw Line Extended Meghosszabbított büntetővonal
fullcourt defense {term} egészpályás védekezés{kifejezés}
fullcourt press {term} egészpályás letámadás{kifejezés}
fumble {verb} labdát kiejti{ige}
fumble (accidentally losing control of the ball and regaining it) {noun} labdakiejtés{főnév}
fumble of the ball (accidentally losing control of the ball and regaining it) {term} a labda kiejtése{kifejezés}
FVI - Foot (Kick) Violation Láb szabálysértés
gain an advantage {term} előnyt szerez{kifejezés}
gain control of the ball {term} labdabirtoklást szerez{kifejezés}
gain possession {term} labdabirtoklást szerez{kifejezés}
game {noun} mérkőzés{főnév}
game ball {noun} mérkőzéslabda{főnév}
game clock {noun} mérkőzésóra{főnév}
game clock operation {term} mérkőzésóra kezelése{kifejezés}
game clock signal {term} mérkőzésóra jelzése{kifejezés}
game control {noun} a mérkőzés kézben tartása{főnév}
game disqualification (GD) {noun} játékból való kizárás{főnév}
game is resumed by a throw-in {term} a mérkőzés bedobással folytatódik{kifejezés}
game lost by default {term} játékoshiány miatt elvesztett mérkőzés{kifejezés}
game lost by forfeit {term} feladással elvesztett mérkőzés{kifejezés}
game management {term} mérkőzés kezelés, mérkőzés kézben tartása{kifejezés}
game number {noun} mérkőzés száma{főnév}
games played {term} játszott mérkőzés{kifejezés}
Gather the Ball Amikor a labda megül a játékos kezében vagy megfogja egy vagy két kézzel
GC - Game Control Mérkőzés kézben tartása
gender {noun} neme{főnév}
get free from an opponent {term} lerázza az ellenfelet{kifejezés}
get loose {term} szabaddá válik{kifejezés}
get rid of an opponent {term} szabadul az ellenfelétől, elszakad{kifejezés}
get rid of the ball {term} átadja, lepasszolja a labdát{kifejezés}
GF - Game Flow Játék folyamatossága
GH - Giving Help Segítségnyújtás (társ kisegítése)
give and go {term} add és fuss{kifejezés}
go close to the table {term} közel megy az asztalhoz{kifejezés}
goal {noun} gól, kosár{főnév}
goal average {noun} gólarány{főnév}
goal counts {term} a gól számít{kifejezés}
goal difference {noun} gólkülönbség{főnév}
goal does not count {term} a gól nem számít{kifejezés}
goal is made {term} a gól jó, sikeres kosár{kifejezés}
goal is not made {term} a gól nem jó, sikertelen kosár{kifejezés}
goaltending {noun} labdaakadályozás{főnév}
gold medal {term} aranyérem{kifejezés}
Good afternoon! {term} Jó napot!{kifejezés}
good call {term} jó ítélet{kifejezés}
Good evening! {term} Jó estét!{kifejezés}
Good game! {term} Jó mérkőzést!{kifejezés}
Good luck! {term} Jó szerencsét!{kifejezés}
Good morning! {term} Jó reggelt!{kifejezés}
grab {verb} megragad, megfog{ige}
granny shot (an underhand shot taken using both hands, usually as a free throw) {term} kétkezes alsó büntetődobás{kifejezés}
grant a time-out {term} engedélyezi a holtidőt{kifejezés}
grasp {verb} megragad, megfog{ige}
grasp the ring {term} megfogja a gyűrűt{kifejezés}
gray {adjective} szürke{melléknév}
green {adjective} zöld{melléknév}
GS - Game Saver Mérkőzést mentő ítélet
GT - Goaltending Labdaakadályozás
guard {verb} véd, fog{ige}
guard {noun} védő, irányító poszton játszó játékos{főnév}
guarded player {term} védett játékos{kifejezés}
guarding {noun} védekezés{főnév}
guarding distance {term} védőtávolság{kifejezés}
guarding from the rear {term} hátulról védekezés{kifejezés}
guarding position {term} védőhelyzet{kifejezés}
guess {verb} gyanít, sejt, kitalál{ige}
guess call {term} gyanú alapján meghozott ítélet, találgatós ítélet{kifejezés}
gunner (slang for a player who shoots the ball too many times) {noun} sorozatban kosárra dobó játékos (szleng){főnév}
gym {noun} kosárlabda csarnok{főnév}
gymnasium {noun} kosárlabda csarnok{főnév}
gymnastics {noun} gimnasztika{főnév}
hack (slang for foul) {noun} fault (szleng){főnév}
half-time {term} félidei szünet{kifejezés}
half-time interval {term} félidei szünet{kifejezés}
half-time warm-up {term} félideji bemelegítés{kifejezés}
halfcourt defense {term} félpályás védekezés{kifejezés}
halfcourt press {term} félpályás letámadás{kifejezés}
halfway line {term} félvonal, középvonal{kifejezés}
hand {verb} kézbe ad{ige}
hand {noun} kéz{főnév}
hand the ball {term} kezeli a labdát{kifejezés}
handchecking {noun} szondázás{főnév}
handle conflict {term} konfliktust kezel{kifejezés}
handle the ball {term} kezeli a labdát{kifejezés}
handling conflict {term} konfliktus kezelés{kifejezés}
hang on the ring {term} csimpaszkodik a gyűrűn{kifejezés}
HB - Held Ball Tartott labda
HC - Hand Checking Szondázás
head {noun} fej{főnév}
head coach {noun} vezetőedző{főnév}
height {noun} magasság{főnév}
held ball {term} tartott labda{kifejezés}
help {verb} besegít{ige}
help {noun} besegítés{főnév}
Hi! {noun} Szia!{főnév}
high arc shot {term} magasívű dobás{kifejezés}
high dribble {term} magas labdavezetés{kifejezés}
high post area (area close to the free throw circle) {term} felső centerterület (a büntetőkör közelében lévő terület){kifejezés}
high scorer {term} legeredményesebb játékos{kifejezés}
High-five Kézfej és ujjak (dobás közben illetve után előrenyújtva)
highest point {term} holtpont{kifejezés}
hip {noun} csípő{főnév}
hip open to the play {term} a csípővel (testtel) a játék felé fordulva{kifejezés}
hit {verb} üt{ige}
hit the ring {term} érinti a gyűrűt, eltalálja a gyűrűt{kifejezés}
hitting {noun} ütés{főnév}
HOK - Hooking Áthúzás
HOL - Holding Fogás
hold {verb} fog{ige}
hold the ball {term} fogja a labdát{kifejezés}
holding {noun} fogás{főnév}
holding foul {term} fogás (fault){kifejezés}
home {noun} hazai {főnév}
home advantage {term} hazai pálya előnye{kifejezés}
home court {term} hazai pálya{kifejezés}
home court advantage {term} hazai pálya előnye{kifejezés}
home team {term} hazai csapat{kifejezés}
hook pass {noun} horog átadás{főnév}
hook shot {noun} horog dobás{főnév}
hooking {noun} áthúzás (fault, amikor a támadó áthúzza magát a védőjén){főnév}
hooking foul {noun} áthúzás (fault, amikor a támadó áthúzza magát a védőjén){főnév}
hoop (slang for basket) {noun} gyűrű, kosár (szleng){főnév}
hops (jumping ability) {noun} ugróképesség{főnév}
horn {noun} duda{főnév}
horn sounds {term} a duda megszólal{kifejezés}
hour {noun} óra{főnév}
How are you? {term} Hogy vagy?{kifejezés}
HSB - Help Side Segítség oldal (a támadótérfélnek a labdás oldallal ellentétes oldala)
I am sorry {term} Bocsánat{kifejezés}
I don't speak English {term} Nem beszélek angolul{kifejezés}
I don't speak Hungarian {term} Nem beszélek magyarul{kifejezés}
I don't understand {term} Nem értem{kifejezés}
IDR - Illegal Dribble Szabálytalan labdavezetés
illegal {adjective} szabálytalan{melléknév}
illegal contact {term} szabálytalan érintkezés{kifejezés}
illegal dribble {term} szabálytalan labdavezetés{kifejezés}
illegal screening {term} szabálytalan elzárás{kifejezés}
illegal use of hands {term} kezek szabálytalan használata{kifejezés}
imaginary {adjective} képzeletbeli{melléknév}
imaginary cylinder {term} képzeletbeli henger{kifejezés}
IN-O - Inside-Out (Angle) Bentről kifelé (látószög)
inbound (throw the ball from out of-bounds) {verb} bedob, bedobja a labdát a pályára{ige}
inbounds {adjective} határvonalon belüli{melléknév}
inbounds player {term} határvonalon belüli játékos{kifejezés}
incidental contact {term} véletlen érintkezés, vétlen érintkezés{kifejezés}
increase the lead {term} növeli az előnyt{kifejezés}
indicate the direction of play {term} bemutatja a játék folytatásának irányát{kifejezés}
indicate the number of the player {term} bemutatja a játékos számát{kifejezés}
indicate the offender {term} a vétkes játékosra mutat{kifejezés}
infraction {noun} szabályszegés{főnév}
Infraction Szabályok megszegése
infraction of rules {noun} szabályok megszegése{főnév}
initial guarding position {term} kezdeti védőhelyzet{kifejezés}
initiate {verb} kezdeményez{ige}
initiate a rotation {term} forgást kezdeményez{kifejezés}
initiating rotation {term} forgás kezdeményezése{kifejezés}
injured player {term} sérült játékos{kifejezés}
injury {noun} sérülés{főnév}
inspection of the playing facilities {term} a játék felszerelések ellenőrzése{kifejezés}
instant replay {term} videobíró{kifejezés}
instant replay system {term} videobíró rendszer{kifejezés}
instruction {noun} oktatás, iránymutatás{főnév}
instructor {noun} oktató, instruktor{főnév}
integrity {noun} függetlenség, becsületesség{főnév}
intentional {adjective} szándékos{melléknév}
intentional foot {term} szándékos láb{kifejezés}
intentional kick {term} szándékos rúgás{kifejezés}
intercept a pass {verb} labdát szerez, labdát lop{ige}
interception {noun} labdaszerzés, szerzett labda{főnév}
interference {noun} kosárakadályozás{főnév}
interference with the ball {term} kosárakadályozás{kifejezés}
international {adjective} nemzetközi{melléknév}
international referee {term} nemzetközi játékvezető{kifejezés}
Interpretation of the Rules Szabálymagyarázatok
interpreter {noun} tolmács{főnév}
interrupt {verb} megszakít{ige}
interruption {noun} megszakítás{főnév}
interruption of play {term} a játék megszakítása{kifejezés}
interval {noun} szünet{főnév}
intimidate {verb} megijeszt, megfélemlít{ige}
intimidation {noun} megfélemlítés{főnév}
introduction of the teams {term} a csapatok bemutatása{kifejezés}
IOP - Interval (of Play) Játékszünet
IOR - Image of the Referee A játékvezetőről kialakított kép
IOT - Individual Officiating Techniques Egyéni játékvezetői technika
IRS - Instant Replay System Videóbíró
IUH - Illegal Use of Hands Kezek szabálytalan használata
JAB - Jab (hand-checking) Szondázás (Ez ellenfél gyakori kézzel érintése)
JB - Jump Ball (Situation) Feldobás (helyzet )
judge {verb} ítélkezik{ige}
Judgement Megítélés
judgement {noun} ítélet{főnév}
jump {verb} ugrik{ige}
jump ball {noun} feldobás{főnév}
jump ball situation {term} feldobáshelyzet{kifejezés}
jump hook {noun} tempóhorog, horogdobás két lábról felugorva{főnév}
jump into the air {verb} felugrik a levegőbe{ige}
jump off {verb} elugrik{ige}
jump shot {noun} tempó dobás{főnév}
jumper {noun} ugró játékos{főnév}
jumpers {noun} ugrók{főnév}
jumping ability {term} ugró képesség{kifejezés}
junior {noun} junior{főnév}
key (restricted area and free-throw circle together) {noun} a szigorított terület és a tetején lévő félkör együtt{főnév}
kick {verb} rúg{ige}
kicking {noun} rúgás{főnév}
kicking out (drives in and then passes the ball out to a perimeter player) {term} kiosztás (a labdás játékos betörés után kipasszolja a labdát egy külső dobónak){kifejezés}
kicking the ball {term} a labda rúgása{kifejezés}
knee {noun} térd{főnév}
L - Lead (Referee) Alapvonali játékvezető
L2M - Last 2 minutes of the game A mérkőzés utolsó 2 perce
land {verb} leérkezik{ige}
landing place {noun} leérkezés helye{főnév}
lane places {noun} helyközök{főnév}
lap {noun} kör, hossz{főnév}
lay-in {noun} ziccerdobás közvetlenül a gyűrűre{főnév}
layup shot {noun} fektetett dobás, palánkos ziccerdobás{főnév}
LB - Live Ball Élő labda
lead {verb} vezet{ige}
lead official {noun} alapvonali játékvezető{főnév}
leather {noun} bőr{főnév}
left hand {noun} bal kéz{főnév}
left-handed player {noun} bal kezes játékos{főnév}
leg {noun} láb{főnév}
legal {adjective} szabályos{melléknév}
legal guarding position {term} szabáyos védőhelyzet{kifejezés}
legal screen {term} szabályos elzárás{kifejezés}
level of the ring {term} a gyűrű szintje{kifejezés}
LGP - Legal Guarding Position Szabályos védőhelyzet
lift {verb} felemel{ige}
lift the pivot foot {term} felemeli a támaszlábát{kifejezés}
light {adjective} világos{melléknév}
line {noun} vonal{főnév}
Line Up Felsorakozás
line up {verb} felsorakozik, sorba áll{ige}
line-up {noun} felállás, csapat kezdőjátékosai{főnév}
live {adjective} élő{melléknév}
live ball {term} élőlabda{kifejezés}
LOB - Loose Ball Eladott/Elvesztett labda
lob pass {noun} ívelt átadás{főnév}
local {adjective} hazai (csapat){melléknév}
local team {term} hazai csapat{kifejezés}
location {noun} hely{főnév}
location of a player {term} játékos helyzete{kifejezés}
location of an official {term} játékvezető helyzete{kifejezés}
locker {noun} öltözőszekrény{főnév}
locker room {noun} öltöző{főnév}
long range shot {term} távoli dobás{kifejezés}
long shot {term} távoli dobás{kifejezés}
looking for the space {term} a játékosok közti rés keresése{kifejezés}
loose ball foul (foul by an offensive player when neither player controls the ball) {term} olyan fault, amikor senki sem birtokolja a labdát{kifejezés}
loose man-to-man guarding {term} laza emberfogás{kifejezés}
lose {verb} elveszít{ige}
lose control on the game {term} elveszti a mérkőzés kontrollját{kifejezés}
lose the ball {term} elveszti a labdát{kifejezés}
loser {noun} vesztes{főnév}
losses {noun} vereségek{főnév}
lost by default {term} mérkőzés elvesztése ki nem állásért{kifejezés}
lost by forfeit {term} mérkőzés elvesztése játékoshiány miatt{kifejezés}
low arc shot {noun} lapos ívű dobás{főnév}
low arc shot {term} lapos ívű dobás{kifejezés}
low dribble {noun} mély labdavezetés{főnév}
low-post area {term} alsó centerterület{kifejezés}
LS - Last Shot Utolsó dobás
machine-gun drill {term} kétlabdás átadási gyakorlat{kifejezés}
maintain a position {term} megtart egy pozíciót{kifejezés}
make a basket {term} kosarat szerez{kifejezés}
make a call {term} fúj, ítéletet hoz{kifejezés}
make a decision {term} dönt{kifejezés}
make a mistake {term} hibázik, hibát elkövet{kifejezés}
make allowance {term} engedmény tesz{kifejezés}
make contact {term} érintkezést okoz{kifejezés}
male {noun} férfi{főnév}
male gender {noun} ferfi (hím) nem{főnév}
man {noun} férfi{főnév}
man-to-man defense {term} emberfogásos védekezés{kifejezés}
man-to-man guarding {term} emberfogás{kifejezés}
manager {noun} intéző{főnév}
marginal contact {term} lényegtelen érintkezés, marginális érintkezés{kifejezés}
markings on the floor {term} a pálya vonalazása{kifejezés}
masseur {noun} masszőr{főnév}
match {noun} mérkőzés{főnév}
matchup {noun} matchup, amikor két ellenfél játékos oda-vissza egymást védi{főnév}
material {noun} anyag{főnév}
MC - Marginal Contact Marginális érintkezés
MEC - Mechanics Mechanika
mechanics {noun} a játékvezetés technikája, mechanika{főnév}
media time-outs {noun} média időkérések{főnév}
member of a team {term} csapattag{kifejezés}
mental {noun} mentális{főnév}
mental skills {term} mentális képességek{kifejezés}
mid-range shot {noun} középtávoli dobás{főnév}
mini {noun} mini{főnév}
minute {noun} perc{főnév}
mismatch (the offensive and defensive player are different in height or in quickness) {noun} mismatch (amikor a támadó és a védője nem azonos magasságban vagy gyorsaságban){főnév}
miss a call {term} elmulaszt egy ítéletet meghozni{kifejezés}
miss a chance {term} kihagy egy helyzetet, kihagy egy ziccert{kifejezés}
missed call {noun} elmulasztott ítélet, meg nem hozott ítélet{főnév}
missed shot {term} sikertelen dobás{kifejezés}
mistake {noun} hiba{főnév}
momentum {noun} lendület{főnév}
most sporting team {term} legsportszerűbb csapat{kifejezés}
most valuable player (MVP) {term} MVP, legértékesebb játékos, legjobb játékos{kifejezés}
motion {noun} mozgás{főnév}
motion offense {term} sok mozgásos támadás{kifejezés}
motivation {noun} motiváció{főnév}
mouth guard {noun} fogvédő{főnév}
move {verb} mozog{ige}
move {noun} mozgás, mozdulat{főnév}
movement {noun} mozgás{főnév}
moving screen {term} mozgó elzárás{kifejezés}
MS - Manufactured (Shot) Megjátszott dobás (egy fault megítélése után gyorsan eljátszott dobómozdulat)
MTO - Media Time-Out(s) Médi holtidő
name of the player {noun} játékos neve{főnév}
name of the team {noun} csapat neve{főnév}
NAR - Non-Active Referee Nem aktív játékvezető
national federation {noun} nemzeti szövetség{főnév}
national team {noun} nemzeti válogatott{főnév}
nature of the foul {term} a hiba típusa{kifejezés}
NC - No-Call Néma síp
NCSC - Semi-Circle (No-Charge) Félkör (belemenés mentes félkör)
net {noun} háló{főnév}
neutral court {term} semleges pálya{kifejezés}
neutral zone {term} semleges sáv{kifejezés}
new ball {term} új labda{kifejezés}
Nice to meet you {term} Örülök, hogy látlak!{kifejezés}
No {noun} Nem{főnév}
no basket {term} nincs kosár{kifejezés}
no call {term} néma síp (a játékvezető nem fúj){kifejezés}
no-charge semi-circle {term} belemenés mentes félkör {kifejezés}
no-contact game {term} érintkezés nélküli játék{kifejezés}
no-look pass {term} átadás úgy, hogy a játékos nem oda néz ahová passzol{kifejezés}
nominate {verb} kijelöl, mérkőzésre játékvezetőt jelöl ki{ige}
nomination {noun} küldés, kijelölés, játékvezetőküldés{főnév}
non-jumper(s) {noun} (a feldobásnál) nem ugró játékos(ok){főnév}
non-offending team {term} vétlen csapat, nem szabálytalankodó csapat{kifejezés}
non-scoring team {term} kosarat nem szerző csapat, kosarat kapott csapat{kifejezés}
normal basketball position {term} természetes védőhelyzet{kifejezés}
number of players {term} játékosok száma{kifejezés}
numbers {noun} számok{főnév}
numbers on shirts {term} a mezeken lévő számok{kifejezés}
O-IN - Outside-In (Angle) Kintről befelé (látószög)
OA - Open Angle Nyitott szög
OBR - Official Basketball Rules Hivatalos játékszabályok (szabálykönyv)
OBRI - Official Basketball Rules Interpretations A játékszabályok hivatalos magyarázata
observe {verb} megfigyel{ige}
observer {noun} játékvezető ellenőr{főnév}
occupy {verb} elfoglal{ige}
occupy a position {term} elfoglal egy helyzetet{kifejezés}
occur {verb} történik{ige}
occurance {noun} előfordulás{főnév}
OF - Offensive foul Támadó hiba
OFB - Off the Ball Labdától távoli
off-ball {term} labdától távoli{kifejezés}
off-the-ball coverage {term} a labdától távoli terület figyelése{kifejezés}
offended player {term} sértett játékos, aki ellen a faultot elkövették{kifejezés}
offended team {term} sértett csapat{kifejezés}
offender {noun} vétkes játékos{főnév}
offending player {noun} vétkes játékos{főnév}
offending team {term} vétkes csapat{kifejezés}
offense {noun} támadás{főnév}
Offensive End
offensive foul {term} támadóhiba{kifejezés}
offensive player {term} támadójátékos{kifejezés}
offensive rebound {term} támadólepattanó{kifejezés}
offensive team {term} támadócsapat{kifejezés}
official {noun} játékvezető{főnév}
officials {noun} játékvezetők{főnév}
officials' signals {term} játékvezetői karjelek{kifejezés}
officials' uniform {term} játékvezetői felszerelés{kifejezés}
officiate {verb} mérkőzést vezet{ige}
officiating {noun} játékvezetés{főnév}
officiating techniques {term} játékvezetői technika{kifejezés}
old boys {term} öreg fiúk{kifejezés}
Olympic Tournaments {noun} Olimpia (torna){főnév}
on the floor {term} a játéktéren {kifejezés}
on the ring {term} a gyűrűn{kifejezés}
on-ball {term} labda oldali, labda közeli{kifejezés}
on-the-ball coverage {term} a labda körüli terület figyelése{kifejezés}
one free throw {term} egy büntetődobás{kifejezés}
one point {term} egy pont{kifejezés}
one-hand pass {term} egykezes átadás{kifejezés}
one-on-one {term} egy az egy ellen{kifejezés}
one-on-one situation {term} egy az egy elleni helyzet{kifejezés}
OOB - Out-of-Bounds Határvonalon kívül(i)
OP - Obvious Play Nyilvánvaló jatékhelyzet (olyan eset, ami annyira nyilvánvaló, hogy a játékvezető nem hibázhatja el)
open palm {term} nyitott tenyér{kifejezés}
opening toss {term} kezdő feldobás{kifejezés}
opponent {noun} ellenfél{főnév}
opponent's basket {term} ellenfél kosara{kifejezés}
opportunity {noun} lehetőség{főnév}
opposing player {term} ellenfél, ellenfél játékos{kifejezés}
opposing team {term} ellenfél csapat{kifejezés}
opposite {adverb} szemben valamivel{határozószó}
opposite side {term} (a jegyzőasztallal) szembeni oldal{kifejezés}
opposite the scorer's table {term} a jegyzőasztallal szembeni oldal{kifejezés}
OPS - Opposite Side Ellentétes oldal
orange {adjective} narancs{melléknév}
organiser(s) {noun} rendező(k){főnév}
organising body {term} rendező szerv{kifejezés}
out-of-bounds {term} játéktéren kívüli{kifejezés}
outlet pass (after taking the defensive rebound the first pass to start a fast break) {term} kiszabadító passz (lepattanó után gyorsindításnál){kifejezés}
outnumbering {noun} emberelőny{főnév}
outstreched arm {term} kinyújtott kar{kifejezés}
over and back violation (backcourt violation) {term} visszajátszás{kifejezés}
over the back {term} hát mögüli lökés{kifejezés}
over the limit (see also penalty situation) {term} a csapathibák száma túl van a határon{kifejezés}
overact {verb} túljátszik, rájátszik az esetre (színészkedve){ige}
overacting {noun} rájátszás az esetre (színészkedve){főnév}
overhead pass {term} fejfeletti átadás{kifejezés}
overtime {noun} hosszabbítás{főnév}
own basket {term} saját kosár{kifejezés}
pace {noun} sebesség, iram, ritmus{főnév}
pack (slang for a blocked shot) {noun} blokkolt dobás, sapka, prakker (szleng){főnév}
padding {noun} párnázás{főnév}
paint (restricted area, 3-second area) {noun} szigorított terület, 'festék'{főnév}
pairing (teams play home and away games) {noun} oda-visszavágó{főnév}
palm {noun} tenyér{főnév}
palming (carrying the ball) {noun} borítás (a tenyérben megül a labda labdavezetés közben){főnév}
participants {noun} a mérkőzés résztvevői{főnév}
participate {verb} résztvesz{ige}
partner (co-official) {noun} partner, játékvezető-társ{főnév}
pass {verb} passzol{ige}
pass {noun} passz, átadás{főnév}
Pass Átadás, Passz
pass ahead {verb} előre passzol{ige}
pass back {verb} hátra passzol{ige}
pass to somebody {verb} passzol valakinek{ige}
pass to the side {verb} oldalra passzol{ige}
pass-fake {noun} átadási csel{főnév}
passer {noun} passzoló{főnév}
passing drill {term} átadási gyakorlat{kifejezés}
PCE - Primary (Coverage) Elsődleges felelősségterület
penalise {verb} megbüntet{ige}
penalty {noun} büntetés{főnév}
penalty for {noun} büntetés valamiért{főnév}
penalty situation {term} büntető helyzet (bónusz){kifejezés}
penetrate {verb} betör, közelít a kosár felé (játékvezetés){ige}
penetration {noun} betörés{főnév}
percentage {noun} százalék{főnév}
perimeter {noun} a szigorított terület és a 3-pontos vonal közti terület{főnév}
permissible {adverb} megengedett{határozószó}
personal {adjective} személyi{melléknév}
personal contact {term} személyi érintkezés{kifejezés}
personal foul {term} személyi hiba{kifejezés}
personality {noun} személyiség{főnév}
PF - Personal Foul Személyi hiba
PGC - Pre-Game Conference Mérkőzés előtti megbeszélés
physical preparation {term} fizikai felkészülés{kifejezés}
physical skills {term} fizikai képességek{kifejezés}
physiotherapist {noun} gyúró, fizioterapeuta{főnév}
pick (also called screen) {noun} elzárás{főnév}
pick and roll {term} elzárásba vezetés leválással{kifejezés}
pick up the ball {term} felveszi a labdát (labdavezetést követően){kifejezés}
pill (slang for ball) {noun} labda (szleng){főnév}
pivot {noun} sarkazik{főnév}
pivot (position of a player - also called center) {verb} center{ige}
pivot foot {noun} támaszláb{főnév}
pivoting {noun} sarkazás{főnév}
place {noun} hely{főnév}
place a player at a disadvantage {term} hátrányba hoz egy játékost{kifejezés}
play {verb} játszani (a mérkőzésen){ige}
play situation {term} játékhelyzet{kifejezés}
play-off {noun} rájátszás{főnév}
Player Játékos
player {noun} játékos{főnév}
player coach {noun} játékos edző{főnév}
player control {term} játékos általi labdabitoklás{kifejezés}
player control foul {term} labdát birtokló játékos által elkövetett hiba{kifejezés}
player entering court {term} pályára lépett játékos{kifejezés}
player enters the court {term} a játékos a pályára lép{kifejezés}
player entitled to the throw-in {term} bedobásra jogosult játékos{kifejezés}
player fouled {term} faultolt játékos{kifejezés}
player in the act of shooting {term} dobómozdulatát megkezdett játékos{kifejezés}
player in the air {term} levegőben lévő játékos{kifejezés}
player is fouled {term} a játékost faultolták, a játékos ellen hibát követtek el.{kifejezés}
player leaves the court {term} a játékos elhagyja a játékteret{kifejezés}
player number 9 {term} 9-es számú játékos{kifejezés}
player releases the ball {term} a játékos eldobja (elengedi) a labdát{kifejezés}
player who controls the ball {term} a labdát birtokló játékos{kifejezés}
player who does not control the ball {term} a labdát nem birtokló játékos{kifejezés}
players' names {term} játékosok nevei{kifejezés}
players' numbers {term} a játékosok száma{kifejezés}
players’ licences {term} játékosok igazolványai{kifejezés}
playing basketball {term} kosárlabdázni{kifejezés}
playing court {noun} játéktér, pálya{főnév}
playing court dimension {term} a játéktér méretei{kifejezés}
playing equipment {term} játékfelszerelések{kifejezés}
playing number {term} mezszám{kifejezés}
playing situation {term} játékhelyzet{kifejezés}
playing time {term} játékidő{kifejezés}
playing time is over {term} az idő lejár{kifejezés}
playing uniform {term} játékos felszerelése{kifejezés}
playmaker {noun} irányító, irányító játékos{főnév}
PLM - Palming (the ball) Borítás, A labda cipelése (amikor a labdavezetés közben a játékos tenyérrel alányúl a labdának)
PO - Push-Off Ellöki önmagát (a másik játékostól )
POA - Point of action Akció helye
POC - Point of contact Érintkezés helye
podium {noun} pódium, győzelmi dobogó{főnév}
POFF - Pass-Off Elpasszol(ni)
point {verb} rámutat{ige}
point guard {noun} irányító(játékos){főnév}
point in a direction {term} mutat egy irányba{kifejezés}
points against {term} kapott pontok{kifejezés}
points in the paint {term} a szigorított területen belülről szerzett pontok{kifejezés}
points per game {term} pontátlag{kifejezés}
points scored {term} dobott pontok{kifejezés}
position {verb} helyezkedik{ige}
position {noun} hely, helyzet{főnév}
position of players {term} játékosposztok{kifejezés}
positioning {noun} helyezkedés{főnév}
possession {noun} labdabirtoklás{főnév}
possession of the ball {term} labdabirtoklás{kifejezés}
post-game {noun} mérkőzés utáni megbeszélés (pl. játékvezetők között){főnév}
post-up (take a position close to, and facing away from, the basket in preparation to receive a pass) {noun} post-up, a kosárral háttal állva centerpozícióban várni a labdát{főnév}
postplay {noun} centerjáték{főnév}
postplayer {noun} center{főnév}
power forward {noun} erőcsatár{főnév}
Power Step Az első erős kitámasztó lépés, amit a játékvezető megetsz, amikor megfordul a támadás
PP - Post-Play Centerjáték, Centerharc
PPL - Processing the Play A játékhelyzet folyamatának végigkövetése
practice {noun} edzés{főnév}
pre-game conference {term} mérkőzés előtti megbeszélés (játékvezetők között){kifejezés}
pre-game presentation {term} mérkőzés előtti bemutatás{kifejezés}
Pre-Game Routines Mérkőzés előtti rutin
pre-game warm-up {term} mérkőzés előtti bemelegítés{kifejezés}
preparation of the scoresheet {term} jegyzőkönyv előkészítése{kifejezés}
presentation of awards {term} díjkiosztás{kifejezés}
preserve a position {term} megőrzi a pozícióját/helyzetét{kifejezés}
preserve the triangle {term} megtartja a háromszöget{kifejezés}
press (guarding a player very closely) {noun} letámadás{főnév}
pressing defense {term} letámadásos védekezés{kifejezés}
pressure release ring {term} nyomásra billenő gyűrű{kifejezés}
prevent a player from scoring {term} megakadályozza, hogy a játékos kosarat szerezzen{kifejezés}
prevent from {verb} megelőz, meggátol, megakadályoz{ige}
prevent the ball from passing through the basket {term} megakadályozza, hogy a labda áthaladjon a kosáron{kifejezés}
price of ticket {term} belépődíj{kifejezés}
primarily {adverb} elsődlegesen{határozószó}
primarily responsible {term} elsődlegesen felelős{kifejezés}
primary {adjective} elsődleges{melléknév}
primary coverage area {term} elsődlegesen felügyelendő terület{kifejezés}
principle {noun} elv{főnév}
principle of vertically {term} függőlegesség elve{kifejezés}
PRO - Preventative Officiating Megelőző játékvezetés (jó kommunikációval megelőzni a konfliktusokat)
procedure {noun} eljárás, folyamat{főnév}
progress {noun} előrehaladás{főnév}
progressing with the ball {term} előrehaladás a labdával{kifejezés}
projection {noun} kisugárzás{főnév}
protest {noun} óvás{főnév}
PU - Pushing Lökés
punish büntet, megbüntet
purple {adjective} lila{melléknév}
purposely {adverb} szándékosan{határozószó}
pursue {verb} üldöz, követ{ige}
push {verb} lök{ige}
push {noun} lökés{főnév}
push off {verb} ellök{ige}
push off {noun} ellökés{főnév}
push-up {noun} fekvőtámasz{főnév}
pushing {noun} lökés{főnév}
put back (an offensive player grabs an offensive rebound and scores a field goal from under the basket) {verb} visszateszi a labdát (a támadó megszerzi a lapattanót és azonnal kosarat szerez a gyűrű alól){ige}
put the ball into play {term} játékba hozza a labdát{kifejezés}
PV - Peripheral Vision Periférikus látás
PVF - Pivot Foot Támaszláb
PW - Patienced Whistle Késleltetett (türelmes) sípszó (amikor a játékvezető kivárja a cselekmény végét, és akkor ítél.)
Qualifying Tournaments {noun} selejtező mérkőzések{főnév}
quarter {noun} negyed{főnév}
quarter-final {noun} negyeddöntő{főnév}
quick {adjective} gyors{melléknév}
quickly {adverb} gyorsan{határozószó}
quickness {noun} gyorsaság{főnév}
QW - Quick Whistle Reflexből meghozott ítélet
rainbow (high arc shot) {noun} magas ívű dobás{főnév}
raise {verb} felemel{ige}
raise hand {verb} felemeli a kezét{ige}
raised arm {term} felemelt kar{kifejezés}
rank {verb} rangsorol{ige}
ranking {noun} rangsor{főnév}
RB - Rebound Lepattanó
RC - Rectangle Négyszög
RC - Regular call Szokványos ítélkezés (Az arra illetékes játékvezető által meghozott ítélet.)
RD - Refereeing Defence A védőjátékos védekezésére való összpontosítás
reach {verb} nyúl vmért, eléri{ige}
reach through the basket {term} átnyúl a kosáron{kifejezés}
rear {adjective} hátsó, hátul lévő{melléknév}
rear foot {noun} hátul lévő láb{főnév}
rebound {verb} felpattan, lepattanót szed{ige}
rebound {noun} lepattanó{főnév}
rebound places {term} büntetődobó helyközök{kifejezés}
rebound situation {term} lepattanózási helyzet{kifejezés}
rebounding {noun} lepattanózás{főnév}
receive the ball {term} megkapja a labdát{kifejezés}
receive treatment {term} ápolásban részesül{kifejezés}
receiver {noun} az átadást kapó játékos{főnév}
record a foul {term} beírja a faultot{kifejezés}
recording the time {term} az idő mérése{kifejezés}
red {adjective} piros{melléknév}
Ref Jv, (Játékvezető rövidítése )
ref {verb} játékot vezet{ige}
ref (short name of referee) {noun} játékvezető{főnév}
REF - Referee Játékvezető
referee {verb} játékot vezet{ige}
referee {noun} játékvezető{főnév}
referee (also called first referee or crew chief) {noun} első játékvezető{főnév}
referee camp {term} játékvezető oktatási tábor{kifejezés}
referee fee {term} játékvezetői díj{kifejezés}
referee report {term} játékvezetői jelentés{kifejezés}
refereeing {noun} játékvezetés{főnév}
Referees Játékvezetők
regain {verb} visszaszerez{ige}
regain control of the ball {term} visszaszerzi a labdát{kifejezés}
regain possession {term} visszaszerzi a labdát{kifejezés}
regains his balance {term} visszanyeri az egyensúlyát{kifejezés}
regains his momentum {term} visszanyeri a lendületét{kifejezés}
regulation {noun} szabályzat, szabályozás{főnév}
reject (block a shot) {verb} blokkol egy dobást{ige}
rejection (blocked shot) {noun} blokkolt dobás{főnév}
release {verb} elenged, eldob{ige}
release the ball {term} elengedi a labdát, eldobja a labdát{kifejezés}
report {verb} jelenteni{ige}
report {noun} jelentés{főnév}
report a foul {term} bemutat egy hibát (faultot){kifejezés}
report to the scorer {term} jelentkezik a jegyzőnél (cserejátékos), bemutat a játékvezető vmit )a jegyzőnek){kifejezés}
request for substitution {term} csere kérése{kifejezés}
request for time-out {term} holtidő kérése{kifejezés}
reset (clock reset) {noun} óra visszaugrasztása{főnév}
reset (reset the clock) {verb} órát visszugraszt{ige}
reset in error (clock reset) {term} tévesen visszaállít (órát){kifejezés}
responsible {adjective} felelős{melléknév}
responsible for contact {term} felelős az érintkezésért{kifejezés}
restricted area {noun} szigorított terület, belemenésmentes terület az NBA-ben{főnév}
restriction {noun} megkötés{főnév}
resume {verb} folytat{ige}
retrieve {verb} visszaszerez{ige}
retrieve the ball {term} visszaszerzi a labdát{kifejezés}
return game {term} visszavágó mérkőzés{kifejezés}
return match {term} visszavágó mérkőzés{kifejezés}
return to the floor {term} visszaesik a talajra, visszaérkezik a talajra{kifejezés}
reverse {verb} megfordít{ige}
reverse layup {noun} pörgetett ziccerdobás, alulról visszapörgetett dobás{főnév}
reverse the arrow {term} megfordítja a nyilat{kifejezés}
RI - Referee Instructor Játékvezető oktató
right hand {term} jobb kéz{kifejezés}
right-handed player {term} jobb kezes játékos{kifejezés}
rim (also called ring) {noun} gyűrű{főnév}
rimshot (slang for a scored basket when the ball touches the ring) {noun} kosárszerzés úgy, hogy gyűrűt is ér a labda{főnév}
ring {noun} gyűrű{főnév}
Ring Gyűrű
rock (slang for ball) {noun} labda (szleng){főnév}
roll {verb} forog, elzárásból leválik{ige}
roll dribble {term} labdavezetés leforgással{kifejezés}
rookie {noun} újonc{főnév}
roster {noun} csapat összeállítás{főnév}
ROT - Rotation Forgás (a játékvezetők mozgása, hogy lehetőleg 2 játékvezető legyen a labdás oldalon)
rotate {verb} forog{ige}
rotation (referees' movement) {noun} forgás (játékvezetők mozgása){főnév}
rough {adjective} durva{melléknév}
rough play {term} durva játék{kifejezés}
roughness {noun} durvaság{főnév}
round {noun} forduló{főnév}
round {noun} forduló{főnév}
round robin tournament {term} körmérkőzéses verseny{kifejezés}
RSBQ (rythm-speed-balance-quickness) refers to how to decide on wheather a contact effect the play {term} RSBQ (ritmus-sebesség-egyensúly-gyorsaság) arra vonatkozik, hogy milyen esetben befolyásolja egy érintkezés a játékot{kifejezés}
RTO - Time-Out (Referees) Játékvezetői holtidő
rubber {noun} gumi{főnév}
rule {noun} szabály{főnév}
rulebook {noun} szabálykönyv{főnév}
rules of conduct {term} viselkedés szabályai{kifejezés}
ruling {noun} szabályozás{főnév}
run {verb} fut, szalad, rohan{ige}
run (a team scores many points while the other team does not) {noun} rohanás, (egy csapat egymás után sok pontot szerez, úgy, hogy a másik nem){főnév}
running {noun} futás{főnév}
running score {term} folyamatos eredemény{kifejezés}
SC - Screening, Pick Elzárás
SCE - Secondary (Coverage) Másodlagos felelősségterület (amit a játékvezető a saját elsődleges területének biztosítása után még figyelni tud)
SCO - Shot Clock Operator Támadóóra kezelő
score {verb} pontot szerez, kosarat szerez{ige}
score {term} eredmény{kifejezés}
score a basket {term} kosarat szerez{kifejezés}
score in extra periods {term} a hosszabbítások eredménye{kifejezés}
score in first/second/third/fourth period {noun} az első/második/harmadik/negyedik negyed eredménye{főnév}
scoreboard {noun} eredményjelző{főnév}
scoreboard operating machine {noun} eredményjelző készülék{főnév}
scorekeeper {noun} jegyző{főnév}
scorer {noun} jegyző{főnév}
scorer’s table {noun} jegyző asztal{főnév}
scoresheet {term} jegyzőkönyv{kifejezés}
scoring chance {term} dobóhelyzet, ziccerhelyzet{kifejezés}
scoring opportunity {term} dobóhelyzet, ziccerhelyzet{kifejezés}
screen {verb} elzár, elzárást ad{ige}
screen {noun} elzárás{főnév}
screened player {term} elzárt játékos{kifejezés}
screening {noun} elzárás{főnév}
SCV - Shot Clock Violation 24 mp-es szabálysértés
season {noun} szezon{főnév}
season-high {noun} legtöbb (pont) a szezonban{főnév}
seat {noun} ülőhely{főnév}
second {term} másodperc{kifejezés}
second half {term} második félidő{kifejezés}
second named team {term} hátulálló csapat{kifejezés}
second period {term} második negyed{kifejezés}
second quarter {term} második negyed{kifejezés}
secondary {adverb} másodlagos{határozószó}
secure the ball {term} megszerzi a labdát, megfogja a labdát, birtokba veszi a labdát{kifejezés}
SEF - Self-Evaluation Önértékelés
select the game ball {term} kiválasztja a mérkőzéslabdát{kifejezés}
selection of the game ball {term} a mérkőzéslabda kiválasztása{kifejezés}
semi-circle {noun} félkör{főnév}
semi-final {verb} elődöntő{ige}
send off {verb} kiküld, kiállítja (a játékost){ige}
senior {verb} felnőtt{ige}
set {term} órát állít{kifejezés}
set a screen {verb} elzárást ad{ige}
set back (clock) {verb} hátra állít (órát){ige}
set forward (clock) {term} előre állít (órát){kifejezés}
set offense {term} felállt védelem elleni játék{kifejezés}
set shot {term} állóhelyből dobás{kifejezés}
shake hands {verb} kezet fog{ige}
shift {verb} vált, átveszi egy másik játékos védését{ige}
shift {noun} váltás, egy játékos átveszi a másik védését{főnév}
shirt {noun} mez, trikó{főnév}
shoot {verb} dob{ige}
shooter {noun} dobó játékos{főnév}
shooting {noun} dobás{főnév}
shooting foul {term} dobás közbeni fault{kifejezés}
shooting motion {noun} dobómozdulat{főnév}
short player {noun} alacsony játékos{főnév}
shorts {noun} nadrág{főnév}
shot {noun} dobás{főnév}
Shot Dobás (kosárra)
shot clock {noun} támadóóra{főnév}
shot clock operator {noun} támadóóra kezelője, 24 mp-es időmérő{főnév}
shot for goal {term} kosárra dobás{kifejezés}
shot-fake {noun} dobócsel{főnév}
shoulder {noun} váll{főnév}
shoulder {noun} váll{főnév}
show {verb} mutat, bemutat{ige}
show the number of shots {term} bemutatja a dobások számát{kifejezés}
shower {noun} zuhanyzó{főnév}
sideline {noun} oldalvonal{főnév}
sideline throw-in {term} oldalvonali bedobás{kifejezés}
Sidelines Oldalvonalak
sign the scoresheet {term} aláírja a jegyzőkönyvet{kifejezés}
signal {verb} jelez, jelzi{ige}
signal sounds {term} a duda megszólal{kifejezés}
signals {noun} jelzések{főnév}
Signals Karjelek
Signals (communication among the crew) Játékvezetők közötti elzések, ami a csapatmunkát segíti.
silver medal {term} ezüstérem{kifejezés}
simultaneous {adjective} egyidejű{melléknév}
sit-up {noun} felülés{főnév}
situation {noun} helyzet, játékhelyzet, szituáció{főnév}
size {noun} méret{főnév}
skill {noun} ügyesség, képesség{főnév}
sky hook {noun} magasívű horogdobás{főnév}
skywalk (ability to move laterally while in the air) {noun} oldalra mozgás képessége miközben a játékos már a levegőben van{főnév}
slam dunk {term} erős zsákolás{kifejezés}
slide {verb} csúszik{ige}
slow {adjective} lassú{melléknév}
socks {noun} zokni{főnév}
Sorry {noun} Bocsánat{főnév}
sounds in error {term} tévesen megszólaló jelzés{kifejezés}
sounds the signal {term} megszólal a duda{kifejezés}
SPA - Scan (the Paint) A szigorított terület figyelemmel tartása (alapvonali játékvezető feladat forgás közben)
special fouls {term} különleges hibák{kifejezés}
special situations {term} különleges helyzetek{kifejezés}
spectator's stand {term} nézőtér{kifejezés}
spectators {noun} nézők{főnév}
spectators' behaviour {term} a közönség viselkedése{kifejezés}
speed {noun} sebesség{főnév}
speed dribble {term} gyors labdavezetés{kifejezés}
spin dribble {term} labdavezetés lepörgéssel{kifejezés}
spin move {term} leforgás{kifejezés}
Spirit and Intent of the Rules A szabályok szelleme és szándéka
splash (slang for a made basket when the net remains on the ring) {noun} olyan csontnélküli kosár, hogy a háló fennmarad{főnév}
sportsman {noun} sportoló{főnév}
spot {noun} hely{főnév}
SPS - Special Situations Különleges helyzetek
SR - Scorer Jegyző
SS - Scoresheet Jegyzőkönyv
stadium {noun} stadion{főnév}
stand {verb} áll{ige}
stand (tribune) {noun} nézőtér{főnév}
stand up {verb} feláll{ige}
standing room {term} állóhely{kifejezés}
standings {noun} állás{főnév}
start {verb} indul, indít, elkezd{ige}
start {noun} kezdet{főnév}
starting five {term} kezdő ötös{kifejezés}
starting line-up {term} kezdő ötös{kifejezés}
stationary {adjective} állóhelyben, mozgás nélkül{melléknév}
stationary position {term} álló helyzet{kifejezés}
statistician {noun} statisztikus{főnév}
statistics {noun} statisztika{főnév}
status {noun} állapot{főnév}
status of the ball {term} a labda játékhelyzetei{kifejezés}
STC - Selling the Call Az ítélet eladása
steal {verb} labdát szerez, labdát lop{ige}
steal {noun} labdaszerzés, szerzett labda{főnév}
step {verb} lép{ige}
step {noun} lépés{főnév}
stop {verb} megáll, megállít{ige}
stop clock {term} óra állj{kifejezés}
stop clock for foul {term} személyi hiba (óra állj!){kifejezés}
stop the clock {term} megállítja az órát{kifejezés}
stopped clock period {term} álló óra időszak{kifejezés}
straddle {verb} terpeszben áll{ige}
straddle {noun} terpeszállás{főnév}
straddling the centre line {term} terpeszben a középvonal a lába között van{kifejezés}
stretching {noun} nyújtás, izomnyújtási gyakorlat{főnév}
striking the ball with the fist {term} a labda ököllel való ütése{kifejezés}
striped {adjective} csíkos{melléknév}
strong side {term} erős oldal, labdás oldal{kifejezés}
SUB - Substitution / Substitute Csere
SUBO - Substitution Opportunity Csere lehetőség
subsequent {adverb} azt követő, rá következő{határozószó}
substitute {noun} cserejátékos{főnév}
substitute becomes player {term} cserejátékos játékossá válik{kifejezés}
substitute bench {term} cserepad{kifejezés}
substitute chairs {term} cserejátékos székei{kifejezés}
substitute enters the court {term} a cserejátékos pályára lép{kifejezés}
substitution {noun} csere{főnév}
substitution opportunity {term} cserelehetőség{kifejezés}
successful shot {term} sikeres dobás{kifejezés}
successive {adverb} egymást követő{határozószó}
suicide run {term} öngyilkos futás{kifejezés}
suit {noun} öltöny{főnév}
SW - Switching (Referees) Helycsere (az ítélet bemutatása utáni)
swat (slang for a blocked shot) {noun} blokkolt dobás, sapka, prakker (szleng){főnév}
swat a shot (slang for 'to block a shot') {verb} lesapkáz, blokkol egy dobást, prakkerol (szleng){ige}
swing an elbow {term} könyököl{kifejezés}
swish (a shot when the ball enters the basket without touching the ring) {noun} csontnélküli kosár{főnév}
swish shot (a shot when the ball enters the basket without touching the ring) {term} csontnélküli dobás{kifejezés}
switch {verb} vált, helyet cserél{ige}
switching {noun} váltás{főnév}
SWP - Stay with the play Maradj a játékhelyzettel
synthetic {adjective} műanyag{melléknév}
T (slang for technical foul) {noun} technikai hiba (szleng){főnév}
T - Trail (Referee) Követő játékvezető
T-foul (slang for technical foul) {noun} technikai hiba (szleng){főnév}
T-shirt {noun} trikó{főnév}
table {noun} tabella{főnév}
table officials {noun} a jegyzőasztal hivatalos személyei{főnév}
table-side {adjective} asztal oldal(i){melléknév}
take a position {term} felvesz egy helyzetet{kifejezés}
take a shot {term} dobást hajt végre{kifejezés}
take a step {term} megtesz egy lépést{kifejezés}
take a throw-in {term} elvégzi a bedobást{kifejezés}
take an advantage {term} előnyt szerez{kifejezés}
take up a position {term} felvesz egy helyzetet{kifejezés}
Talk Through Átbeszélni
tall player {term} magas játékos{kifejezés}
Tap Pöcizés, A labda elütése
tap {verb} pöcizik, beleér a labdába{ige}
tap {noun} pöci{főnév}
tapper (player who taps the ball) {noun} pöciző játékos{főnév}
tapping {noun} pöcizés{főnév}
TBA - Team Bench Areas Csapatpad területe
TBO - Table Officials Asztalszemélyzet
TC - Team Control (Ball) Csapat általi labdabirtoklás
TCF - Team Control Foul Labdát birtokló csapat által elkövetett hiba
TD - Time & Distance (Basketball) Idő és távolság
teaching material {term} oktatási anyag{kifejezés}
team {noun} csapat{főnév}
Team A A csapat
team A {noun} A csapat{főnév}
team A defeated team B by a score of 88 to 86 {term} A' csapat megverte 'B' csapatot 88-86-ra{kifejezés}
team A increased the lead {term} A' csapat növelte előnyét{kifejezés}
team A leads B by a score of 20 to 12 {term} A' vezet 'B' ellen 20-12-re{kifejezés}
team A leads by 8 points {term} A' vezet 8 ponttal{kifejezés}
team A won by 2 points {term} A' csapat győzött 2 ponttal{kifejezés}
Team B B csapat
team B lost by 2 points {term} B' veszített 2 ponttal{kifejezés}
team B lost to team A by a score of 86 to 88 {term} B' veszített 'A' ellen 86-88-ra{kifejezés}
team bench {noun} csapatpad{főnév}
team bench area {term} csapatpad területe {kifejezés}
team bench personnel {term} csapatpadon helyet foglaló személyzet{kifejezés}
team control {noun} csapat általi labdabitoklás{főnév}
team control foul {term} labdát birtokló csapat által elkövetett hiba{kifejezés}
team followers {noun} csapatkísérők{főnév}
team foul {noun} csapathiba{főnév}
team foul penalty situation {term} büntető szabály hatálya alatt van{kifejezés}
team list {noun} csapatlista{főnév}
team member {noun} csapattag{főnév}
team work {noun} csapatmunka{főnév}
teammate {noun} csapattárs{főnév}
Teamwork Csapatmunka
technical {adjective} technikai{melléknév}
technical equipment {noun} technikai felszerelések{főnév}
technical foul {noun} technikai hiba{főnév}
technical foul by coach {term} edző által elkövetett technikai hiba{kifejezés}
technical foul by player {term} játékos által elkövetett technikai hiba{kifejezés}
technical foul during interval of play {term} játékszünetben elkövetett technika hiba{kifejezés}
Tempo Játék sebessége, tempója
TF - Team Foul(s) Csapathibák
TF - Technical Foul Technikai hiba
Thank you {term} Köszönöm{kifejezés}
Thank you very much {term} Köszönöm szépen{kifejezés}
theatrical act {term} színészkedés{kifejezés}
theatrical display {term} színészkedés{kifejezés}
third period {term} harmadik negyed{kifejezés}
third quarter {term} harmadik negyed{kifejezés}
three free throws {term} három büntetődobás {kifejezés}
three person officiating system (3PO) {term} háromjátékvezetős rendszer{kifejezés}
three points {term} sikeres hárompontos dobás{kifejezés}
three seconds {term} 3 másodperc{kifejezés}
three-man weave drill {term} hármasnyolcas{kifejezés}
three-on-two situation {term} három a kettő elleni helyzet{kifejezés}
three-point attempt {term} három pontos kísérlet{kifejezés}
three-point field goal area {noun} a hárompontos mezőnykosár területe{főnév}
three-point field goal attempts (3FGA) {term} hárompontos kísérlet{kifejezés}
three-point field goals made (3FGM) {term} hárompontos mezőnykosár{kifejezés}
three-point line {noun} hárompontos vonal{főnév}
three-point shooter {noun} hárompontos dobó{főnév}
three-point shot {noun} hárompontos dobás{főnév}
three-point shot {term} hárompontos dobás{kifejezés}
three-point try (US) {term} hárompontos dobási kísérlet{kifejezés}
throw-in {noun} bedobás{főnév}
throw-in line {noun} bedobás vonal{főnév}
throw-in violation {noun} bedobás közbeni szabálysértés{főnév}
thrower-in {noun} bedobó játékos{főnév}
ticket {noun} jegy{főnév}
ticket-office {noun} jegypénztár{főnév}
tie {noun} döntetlen{főnév}
tied score {noun} döntetlen{főnév}
time {noun} idő, időpont, időtartam{főnév}
time elapses {term} az idő elmúlik, az idő lejár{kifejezés}
time expires {term} az idő lejár{kifejezés}
time-in {noun} óra indulj{főnév}
time-in signal {noun} óra indulj karjelzés{főnév}
time-out {noun} holtidő, timeout{főnév}
time-out opportunity {noun} időkérési lehetőség{főnév}
time-out watch {noun} holtidő mérő óra{főnév}
timekeeper {noun} időmérő{főnév}
timer {noun} időmérő{főnév}
timing {noun} időzítés{főnév}
TIN - Throw-in Bedobás
tip-in {noun} pöcizés{főnév}
tipping {noun} pöcizés{főnév}
TM - Team / Team Member Csapat / Csapattag
TO - Time-Out (Team) Holtidő, Időkérés
toilet {noun} vécé{főnév}
toilet bowl (slang for the situation when the ball rolls around the ring) {term} amikor a labda a gyűrűn pörög körbe (szleng){kifejezés}
TOO - Time-Out Opportunity Holtidő megadási lehetőség
top rebounder {term} legtöbb lepattanót szedő játékos{kifejezés}
top scorer {term} legeredményesesebb játékos, legtöbb pontot szerző játékos{kifejezés}
TOR - Turnover Eladott labda
torso {noun} felső test{főnév}
toss {verb} feldobja a labdát, pénzérmével sorsol{ige}
toss {noun} feldobás, pénzérmével sorsolás{főnév}
toss the ball {term} feldobja a labdát{kifejezés}
total points {noun} összes pont{főnév}
touch an opponent {term} érinti az ellenfelet{kifejezés}
touch the ball {term} érinti a labdát{kifejezés}
tournament {noun} torna, bajnokság{főnév}
TR - Timer Időmérő
trail official {noun} követő játékvezető{főnév}
train {noun} edz vkit{főnév}
training {noun} edzés{főnév}
trajectory of ball {noun} a labda íve, a labda röppályája{főnév}
transition {noun} támadásirány változás{főnév}
trap {noun} csapda{főnév}
trapping {noun} csapdázás{főnév}
trapping defense {noun} csapdázó védekezés{főnév}
travel {noun} lépéshiba{főnév}
travel {verb} lépéshibát követ el{ige}
travel cost {noun} utazási költség{főnév}
travelling {noun} lépéshiba{főnév}
treatment {noun} ápolás{főnév}
trey (slang for 3-point basket made) {noun} 3-pontos kosár (szleng){főnév}
triangle {noun} háromszög{főnév}
trip {verb} gáncsol{ige}
triple whistle {term} hármas sípszó (három játékvezető ítél){kifejezés}
tripping {noun} gáncsolás{főnév}
trophy {noun} trófea, kupa, díj{főnév}
TS - Table side Asztal oldali
turnover {noun} eladott labda{főnév}
TV - Travelling Violation Lépéshiba
twenty-four second violation {term} 24 másodperces szabály megsértése{kifejezés}
two free throws {term} kettő büntetődobás{kifejezés}
two points {noun} két pont{főnév}
two-hand pass {noun} kétkezes átadás{főnév}
two-person officiating system (2PO) {term} kétjátékvezetős rendszer{kifejezés}
two-point field goal attempt (2FGA) {noun} kétpontos mezőnykísérlet{főnév}
two-point field goals made (2FGM) {term} kétpontos mezőnykosár{kifejezés}
two-point shot {noun} kétpontos dobás{főnév}
two-shot penalty {noun} két büntetődobással járó büntetés{főnév}
type of fouls {term} hibák típusa {kifejezés}
U (slang for unsportsmanlike foul) {noun} sportszerűtlen hiba (szleng){főnév}
U - Umpire (U1, U2) 2. és 3. játékvezető
U-foul (slang for unsportsmanlike foul) {noun} sportszerűtlen hiba (szleng){főnév}
UC - Unsportsmanlike Conduct (Behaviour) Sportszerűtlen viselkedés
UF - Unsportsmanlike Foul Sportszerűtlen hiba
umpire {noun} második/harmadik játékvezető{főnév}
undergarment {noun} biciklis alsó (bicilkis nadrág){főnév}
underhand shot {noun} pincér dobás{főnév}
unguarded player {term} fedezetlen játékos, üresen hagyott játékos{kifejezés}
uniform {noun} egységes öltözék{főnév}
uniformity {noun} egységesség{főnév}
unnecessary call {term} felesleges ítélet{kifejezés}
unsportsmanlike act {term} sportszerűtlen cselekedet{kifejezés}
unsportsmanlike behaviour {term} sportszerűtlen viselkedés{kifejezés}
unsportsmanlike conduct {term} sportszerűtlen viselkedés{kifejezés}
unsportsmanlike foul {term} sportszerűtlen hiba{kifejezés}
unsuccessful {adjective} sikertelen{melléknév}
up and down (player jumps with the ball and returns to the floor) {term} a labdával felugró játékos labdával kezében visszaesik a talajra{kifejezés}
up-fake {noun} dobócsel{főnév}
upward flight {noun} felszálló ág{főnév}
used ball {term} használt labda{kifejezés}
valid {adjective} érvényes{melléknév}
valid reason {term} érvényes ok{kifejezés}
value of the basket {term} a kosár értéke{kifejezés}
value of the shot {term} a dobás értéke{kifejezés}
Verbal Support Az ítélet szóbeli segítése az asztal felé
vertical {adjective} függőleges{melléknév}
verticality {noun} függőlegesség{főnév}
veteran {noun} veterán{főnév}
vibrate {verb} vibrál, mozgásba hoz{ige}
vibration {noun} mozgásba hozás{főnév}
victory ceremony {noun} eredményhirdetés{főnév}
video {noun} videó{főnév}
viewing angle {noun} látószög{főnév}
violating team {term} szabálysértést elkövető csapat{kifejezés}
violation {noun} szabálysértés{főnév}
Violation Szabálysértés
violence {noun} erőszak{főnév}
violent {adjective} erőszakos{melléknév}
visiting team {noun} vendég csapat{főnév}
visitors {noun} vendég{főnév}
VO - Video Operator Videó kezelője (játékvezetői ítéletek prezentálásához a játékvezetők felé)
WA - Working Area Munkaterület
waist {noun} csípő{főnév}
walk (slang for travelling violation) {noun} lépéshiba{főnév}
WAR - Warning Figyelmeztetés
warm up {noun} bemelegítés{főnév}
warm up {verb} bemelegít{ige}
warm-up top {noun} melegítő felső{főnév}
warn {verb} figyelmeztet{ige}
warning {noun} figyelmeztetés{főnév}
watch {verb} néz, figyel, megfigyel{ige}
weak side {noun} gyenge oldal{főnév}
wear {verb} ruházatot visel, tárgyat visel{ige}
weight {noun} súly{főnév}
weightlifting {noun} súlyemelés{főnév}
Welcome {noun} Szívesen{főnév}
whistle {verb} fúj, sípol, fütyül{ige}
whistle {noun} síp{főnév}
white {adjective} fehér{melléknév}
win {verb} győz{ige}
win {noun} győzelem{főnév}
winner {noun} győztes{főnév}
wish a good game {term} jó mérkőzést kíván{kifejezés}
wish a good luck {term} jó szerencsét kíván{kifejezés}
withdraw {verb} visszavon{ige}
withdraw a decison {term} visszavonja a döntést{kifejezés}
withdrawal {noun} visszavonás{főnév}
within the basket {term} a kosárban{kifejezés}
woman {noun} {főnév}
women gender {noun} női nem{főnév}
working area {noun} munkaterület{főnév}
workout {noun} edzés, alapozó edzés{főnév}
World Championship {noun} Világbajnokság{főnév}
WSR - Weak Side (Refereeing) Gyenge oldal
yellow {adjective} sárga{melléknév}
Yes {noun} Igen{főnév}
You are welcome {term} Szívesen{kifejezés}
zig-zag drill {term} irányváltoztatási gyakorlat{kifejezés}
zone {noun} zóna védekezés{főnév}
zone defense {noun} zóna védekezés{főnév}